Wednesday, April 4, 2012

Video Trong Vùng Sống Chết / Biệt Kích Nha Kỹ ThuậtVideo TRONG VÙNG SỐNG CHẾT nói về NHA KỸ THUẬT. Tên của một đơn vị hoạt động về tình báo, chuyên thả các điệp viên và các toán với những điệp vụ rất tối mật xâm nhập ra miền Bắc, hay vào các mật khu Việt Cộng ở núi rừng Trường Sơn để nằm vùng hoạt động mà sự sống chết luôn kề cạnh bất ngờ. Họ là những thanh niên vì lòng tha thiết yêu dân tộc, quê hương, bất chấp nguy hiểm, nên đã tự nguyện xông vào vùng địch để thi hành công tác. Lúc sa cơ, họ bị tù đày. Tuổi trẻ của họ đã bị đọa đày chôn vùi trong ngục tù với những thương tật, bệnh hoạn, chết chóc trong âm thầm, không một ai hay biết và nhớ đến.

  Vì thế, Video TRONG VÙNG SỐNG CHẾT- CHIẾN SĨ VÔ DANH như một nén hương lòng, để tưởng nhớ đến những người chiến sĩ vô danh trong bóng tối, và cho THẾ HỆ TRẺ thấy, rồi ngẩm suy để tiếp nối con đường phục vụ cho Đất Nước Việt Nam có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền...

No comments:

Post a Comment