Saturday, January 26, 2013

Cung Chúc Tân Xuân


Từ Ngọc Trang, Trần Quyết Thắng, Đòan Hữu Định, Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Dzựt, Đòan Mạnh, Nguyễn Thiện Tòng, Trần Hải Thọ, Nguyễn Tuệ, NT Nguyễn Phan Tựu, Lê Dinh, Lương Văn Lập, Pham Sơn Liêm. Lê Văn Hạnh, Nguyễn Đình Tùng, Phạm Hòa
Hàng ngồi: Ngô Đặng Tuyên, Nguyễn Anh Sơn Australia, Nguyễn Duy Tựu, Trần Văn Hượt, Trần Minh Ngà, Cháu anh Bá, Nguyễn Văn Ẩn và Rõan Hạp Canada Đám Cưới Nguyễn Đình Mạnh Đoàn 71, Los Angeles, California, Hợp Ca những bản nhạc Chính Huấn, Lương Văn Sự 72, Nguyễn Văn Tuyên 71, Hùng Ban Lương SCT, Lưu Văn Thuần CD1, Nguyễn Hùng Anh Giơ tay , Nguyễn Đình Manh ( quay lưng) Lưu Văn Khiết SLL, Đào Văn Thọai 75, Nguyễn Văn Rinh 72, Giáp Tý 72, Nguyễn Thanh 71, Chủ Nhà Hàng ( giơ tay )
Trên Sân Khấu: Ngô Lý SCT, Võ Hòa 71, Trần Việt Huệ, Nguyễn Quang Châu 11, Lương Văn Lập 72, Lê Khắc Trung 11, Phạm Hòa 72, Nguyễn Văn Hòa 11, SCT
 

 Đứng trên bàn 


No comments:

Post a Comment