Saturday, June 22, 2013

Một thời để nhớ để yêu

Đời sống cứ mỗi 10 năm một thay đổi, cũng gần đến kỹ niệm 40 năm sau cuộc chiến Việt Nam. 21 năm trong chiến tranh 1954-1975
bây giờ củng đã gần 40 năm sau cuộc chiến, thời gian dài với nhiều thay đổi và hệ lụy trôi ngang qua cuộc sống còn lại, thập niên đầu 1975-1985 thời gian đáp ứng cho cuộc sống mới, 
1985-1995 giai đọan ổn định đời sống và công việc làm, 
1995-2005, giai đọan 30 năm

2005-2015, giai đọan 40 năm
2015-2025, giai đọan 50 năm 

 Hắc Long Nguyễn Tòan Đ71, Đại Tướng Cao Văn Viên, Thiếu Tá Nguyễn Hữu Hà, Tr/Tá Trần Đắc Trân, Hắc Long Võ Tấn Y Đ68 
(Đ/T Viên, Tr/Tá Trân và Th/Tá Hà đã mất)

No comments:

Post a Comment