Monday, December 9, 2013

Mùa Giáng Sinh Năm Nào


Nhà Thờ Đức Bà Sàigon

Nhà Thờ Lớn Hà Nội

Bưu Điện Sài Gòn

 Nhà Thờ Cha Tam Nơi Tổng Thống Diệm tạm trú tháng 11  (1963)

Nhà Thờ Cha Tam Chợ Lớn

Thảo Cầm Viên Sở Thú

Ngân Hàng Quốc Gia 

Quốc HộiSài Gòn Noel 2012


Dinh Độc Lập


 Tòa Đô Chánh

Góc Đổ Quang Đẩu và Phạm Ngũ Lão ( Khách Sạn Lý Tưởng Ngày Xưa)Nhà Thờ Bình Dương

Nhìn ra đường Tự Do

Chùa Vĩnh NghiêmQuận 4 Sông Sài gòn
Ngân Hàng Quốc Gia

146 Trương Tấn Bữu Phú Nhuận Ngày Xưa


Nhà Thờ Đức Bà Hà Nội

Phạm Hòa, KB Phạm Minh Mẫn, Huỳnh Cẩm Sanh
Video Video 2
Hoàng, Đào, Thành, Hòa

KB Phạm Văn Hồng bắt tay Thiếu Úy Nguyễn Đào 72

Anh Đào, Chị Cố Đại Úy Đặng Tấn Nghiệm 68 và Phạm Hòa

Lưu Niệm Đoàn 72

KB Phạm Minh Mẫn 

Kingbee Nguyễn Thái Dũng Canada, Kingbee Thân Ngọc Hải, Phát Hòa SanhPhía sau nhà Thành

Phát 72
Chị Nghiệm và Chị Thành

Trực nhật Đoàn 72
Cường Nol
Phạm Hòa và Sơn Con

Chuẩn Úy Thọ 72 / Đồng Đế
Hồ Chí Thi 72, 75


Video

No comments:

Post a Comment