Saturday, September 14, 2013

Trần Quang Chiến Đòan 1 Xung Kích


Kính Gửi quý Niên Trưởng, Chiến Hữu, Anh Em, Hậu Duệ Nha Kỹ Thuật
Thưa Quý vị.
Công việc hậu sự của cố CH Trần Quang đã hoàn tất do gia đình cùng với anh em LH VN phụ giúp.
Anh Em chúng tôi xin phép thay mặt GĐ cố CH Trần Quang (được sự cho phép GĐ/cố CH Trần Quang), và Anh Em BKLH ở VN xin trân trọng cảm tạ quí vị ban chấp hành TH/NKT, xin cảm tạ quí NT/CH/ AE/HD thương mến, tham gia quyên, đóng góp tài chánh, cùng tinh thần Chiến Hữu thân thương giúp đỡ, đùm bọc GĐ CH Trần Quang từ khi hay tin ngã bịnh cho đến lúc vĩnh biệt mọi người.
Vẫn biết là với tinh thần CH, quí vị không màng đến " Tri ân bất cầu báo" của quý vị, là kẻ thọ ơn, GĐ cố CH Trần Quang không cách nào đền báo, chỉ biết ngửa mặt cầu xin ơn trên ban đến quý vị tràn đầy sức khỏe, cùng với gia đình hạnh phúc và bình an.
Xin đa tạ
TM GĐ cố CH Trần Quang.
Đoàn Khánh, Hùng Anh, Na Ng., Nguyên Ngô.No comments:

Post a Comment