Tuesday, September 24, 2013

Chiến Hữu Huỳnh Văn Trung ĐCT 71 / Cho Một Người Vừa Nằm Xuống

Hùynh Văn Trung Đòan Công Tác 71 / SCT / NKT / BTTM / QLVNCH 
3:42 PM 11/5/2013 Houston, Texas Nguyễn Thanh 71, Hùynh Văn Trung 71, Phạm Hòa 72, Hai Bùi ND, 
Trần Việt Huệ 68, Nguyễn Quang Châu 71 
Camp Pendleton Oceanside, California 1975 

 Huỳnh Văn Trung và NT Nguyễn Phan Tựu 
Houston, TX 10/7/2013

Nguyễn Rinh 72, Lý Tòng Tân, Hùynh văn Trung, Phạm Hòa 72, 
Nguyễn Đình Mạnh 71, Nguyễn Thanh 71

Phạm Hòa 72, Hùynh Văn Trung 71 / Đại Hội 3 NKT Stanton, CA


Đám Cưới Nguyễn Đình Mạnh Los Angeles, CA


Hùynh Văn Trung 71, Phạm Hòa 72 Angleton Texas


Hùynh Văn Trung, Vũ Thế Hưng, Phan Đông, Nguyễn Quang Châu / Đòan 71 
Đám Cưới anh Võ Bình và ĐH3NKT

Nguyễn Đình Mạnh 71, Đại Úy Võ Bình 11, Cô Dâu, Võ Văn Hương 72, Hùynh Văn Trung, Phan Đông

Đại Hội 3 NKT Stanton California

Anh Chị Võ Bình, Chị Nguyển Đa 71, Hùynh Văn Trung, Giáp Tý 72Huỳnh Văn Trung Đoàn 71 / Second from right kế Nguyễn Toàn
Lưu Niệm Đoàn 71 trong Đại Hội 10 NKT Dallas, Texas
Huỳnh Văn Trung 71 và Lê Văn Hạnh 72 / Phía sau là Phu Nhân của Nguyễn Quang Châu "rè"
10/7/2013 Houston, TX

1 comment:

 1. Tôi lặng người khi nhìn Trung, vì tấm hình và người trong tấm hình
  phải cố gắng trong tiềm thức thật lâu mới nhận ra Trung.

  Bệnh tật đã cướp đi hình ảnh người anh em mấy chục năm qua.
  Từ ngày đầu trong trại Pendleton cho đến hôm Đại Hội 10 vừa qua
  2 vợ chồng Trung và Tú dung giăng dung dẽ nắm tay nhau
  đi chụp hình lưu niệm loại chân dung.

  Trung và Tú rất dễ thương là một người anh em chân thành suốt đời
  38 năm qua chưa bao có chuyện buồn phiền và
  luôn điện thoại thăm nhau, luôn cả Châu "rè' cũng vậy
  thinh thoãng anh em gọi điện thoại thăm nhau thật chân tình và
  luôn có nhau trong tâm tư.

  Một người em đáng quý mến.

  PH/NKT

  ReplyDelete