Monday, November 25, 2013

CHÍNH LÀ ANH


Có những người đi chẳng trở về
Một chiều giông tố mưa lê thê
Anh đi thám sát rừng biên giới
Để lại cho đời nỗi tái tê

Anh là người lính Nha Kỷ Thuật
Danh xưng hơi lạ và khiêm nhường
Quân thù nghe đến đều khiếp vía
Anh là Biệt Kích tôi mến thương

Anh là Biệt Hải tôi mến thương
Dọc ngang,ngang dọc khắp nẽo đường
Anh đi chiến đấu trong thầm lặng
Và chết âm thầm nơi gió sương

Anh là Lôi Hổ tôi mến anh
Cùng với King Bee , bạn đồng hành
Vào ra sinh tử trên đất địch
Kinh Kha thời đại chính là anh

Long Võ - Thiên Phong PĐ110 / KQVN
( Mến tặng NKT )

No comments:

Post a Comment