Tuesday, November 5, 2013

Cho Một Người Vừa Nằm Xuống / Hình Ảnh và Video Tang Lễ C/H Huỳnh Văn Trung

Hùynh Văn Trung Đại Hội 5 NKT Washington D.C.

 Nghi Thức Gấp Quốc Kỳ VNCH
Hội Ngộ 20 năm Nha Kỹ Thuật 1975-1995
Costa Mesa, California 

Võ Tấn Y 68 Dallas, Nguyễn Ngọc Quý 72, Đặng Văn Tú 71, 
Nguyễn Quang Châu 71, Vũ Thế Hưng 71, Nguyễn Đăng Hà 71, 
Nguyễn Toàn 71, Mai Xuân Bình 71, Vũ Ngọc Doanh 71, 
Trần Thanh Toán 75, Hàng Văn Lộc SCT, NT Đại Tá Liêu Quang Nghĩa, Phan Đông 71, Phạm Thanh Quang SLL, Trần hải Thọ SLL, 
Ngô Đặng Tuyên 75 CD3, Nguyễn Ngọc Minh 71, Trần Tuệ 72, 
Chế Quang Ngọc 72, Lê Văn Hạnh 72 D.C. Hòang Như Bá 68, LT

 Di Quan và Hàng Quân Danh Dự
Kingbee Trần Văn Nga, KB Nguyễn Hiền Nhơn, NT Đại Tá Liêu Quang Nghĩa, 
Kingbee Dương Ngọc Như California, Kingbee Đặng Quỳnh California

Kingbee NT Nguyễn Hiền Nhơn phân ưu cùng tang quyến

KB Lý Bổn Đường, KB Dương Văn Hoành, KB Phan Văn Phúc 
KB Dương Ngọc Như, LH Phạm Thanh Quang và KB Nguyễn Hiền Nhơn

Trần Tuệ 72, Chế Quang Ngọc 72, Nguyễn Toàn 71, 
Kingbee Dương Ngọc Như, Kingbee Đặng Quỳnh, Phan Đông 71, 
Trần Hải Thọ SLL, Nguyễn Ngọc Quý 72, 
Kingbee Long Đầu Bạc (Ngô Tấn Long), Kingbee Dương văn Hoành, Kingbee Lý Bổn Đường, Kingbee Nguyễn Hiền Nhơn, 
Kingbee Phan Văn Phúc, NT Đại Tá Liêu Quang Nghĩa.


 Tóan Linh Cữu Trần Tuệ 72, Chế Quang Ngọc 72, Nguyễn Tòan 71, Kingbee Dương Ngọc Như, Kingbee Đặng Quỳnh, Phan Đông 71, 
Trần Hải Thọ SLL, Nguyễn Ngọc Quý 72

Pay Respect

Phan Đông 71, Nguyễn Tòan 71, Ngô Đặng Tuyên 75, 72, Starta Quang, Nguyễn Ngọc Quý 72, Trần Tuệ 72, Mai Xuân Bình 71, Chế Quang Ngọc 72, Nguyễn Đăng Hà 71, Trẩn Thanh Tóan 75, Bùi Văn Cường, 
Nguyễn Ngọc Minh 71, Vũ Ngọc Hưng 71, Vũ Ngọc Doanh 71, SCT Đặng Văn Tú 71, Hàng Văn Lộc SCT, Thân Hữu ND, Nguyễn Quang Châu 71 

Nguyễn Ngọc Lâm 11, Nguyễn Tòan 71

Phan Đông, Hàng Văn Lộc, THND, Vũ Ngọc Doanh, X, Nguyễn Tòan 

Nguyễn Quang Châu,Nguyễn Đăng Hà, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Tòan, Phạm Thanh Quang

Phạm Thanh Quang, Hàng Văn Lộc, Phan Đông, Nguyễn Quang Châu, 
Mai Xuân Bình, Nguyễn Đăng Hà, Đặng Văn Tú, Vũ Ngọc Doanh, 
Vũ Thế Hưng, Nguyễn Tòan 


Gia Đình Hủynh Văn Trung 

Hòang Như Bá, Đặng Văn Tú, Nguyễn Ngọc Quý, Phan Đông, Nguyễn Tòan, Hàng Văn Lộc, Quang Strata, Trần Thanh Tóan, Mai Xuân Bình, Nguyễn Ngọc MinhNT Liêu Quang Nghĩa Phân Ưu cùng gia đình

Anh Ngô Đặng Tuyên Houston Texas

Tóan Linh Cữu

Kingbee NT Nguyễn Hiền Nhơn Phân Ưu cùng gia đình tang quyến
`

Tóan Linh Cữu Trần Tuệ 72, Chế Quang Ngọc 72, Nguyễn Tòan 71, Kingbee Dương Ngọc Như, Kingbee Đặng Quỳnh, Phan Đông 71, 
Trần Hải Thọ, Nguyễn Ngọc Quý 72


Ngô Đặng Tuyên 75,72, Phạm Đình Trung "Đau Khổ" 71, Võ Tấn Y 68, X,X, Phan Đông, Lê Văn Hạnh, Nguyễn Tòan 71, Nguyễn Ngọc Minh 71, 
Trần Tuệ 72, Mai Xuân Bình 71, Trần Thanh Tóan 75

Phạm Đình Trung 71, Nguyễn Tòan 71, Nguyễn Ngọc Minh 71, 
Trần Tuệ 72, Lê Văn Hạnh 72, Từ Ngọc Trang SCT, Mai Xuân Bình 71, Thân hữu ND, Võ Tấn Y 68


Hùynh Văn Trung Đòan Công Tác 71 / SCT / NKT / BTTM / QLVNCH 
3:42 PM 11/5/2013 Houston, Texas  

Phê Rô Hùynh Văn Trung 
27.05.1956 - 05.11.2013

Thứ Năm 7 tháng 11 năm 2013 từ 3:00 pm - 9:00 pm thăm viếng
7:00 pm Phát Tang
Thứ Sáu 8 tháng 11 năm 2013 3:00 pm - 9:00 pm thăm viếng Thứ Bảy 9 tháng 11 năm 2013 
9:00 am - 12:00 pm thăm viếng
12:00 pm Nghi Thức Tôn Giáo
12:30 pm Lễ Phủ Quốc Kỳ VNCH
2:00 pm Nghi Thức gấp Quốc Kỳ VNCH và Hỏa Táng.


Nhà Quàn Vĩnh Phước / Winford Funerals 
  Địa chỉ: 8514 Tybor Drive – Houston, TX 77074
Tel: (713) 771-9999 - Fax: (713) 771-8423
Có nhân viên thường trực 24/24.Mọi chi tiết xin liên lạc:
Bà Kiêng: Cell 832-858-0229
Cô Thu: Cell 281-788-8229 


Tóan Quốc Quân Kỳ Nha Kỹ Thuật trong nghi lễ Phủ Quốc Kỳ Cố Thiếu Úy Trần Việt Huệ Rose Hills California
Nguyễn Thiện Tòng, Lương Văn Lập, Phạm Sĩ Khanh, Lê Hòang, Chung Tữ Ngọc, Trần Minh Ngà và Lê Khắc Trung 

 Huỳnh Văn Trung Houston Texas

 Trung ngồi hàng đầu với Nguyễn Hùng Anh trong Hội Ngộ 20 năm Nha Kỹ Thuật 1975-1995 tại Costa Mesa California

Hàng ngồi: 
Phùng Quang Thế, Nguyễn Thanh, Cao Sơn, Lương Văn Lập, Hùynh Văn Trung, Nguyễn Ngọc Chuyên, Nguyễn Hùng Anh

Hàng đứng: 
Lâm Ngọc Chiêu, Ngô Đặng Tuyên, Lê Hòang, NT Phan Tuấn Kiệt, Võ Văn Hương, NT Võ Tân Tiếng, NT Nguyễn Văn Mậu, Võ Tấn Y, Nguyễn Tòan, Nguyễn Văn Rinh và NT Nguyễn Văn Thông

 Đại Hội NKT Seattle Wahington State Trung đứng phía sau 
Đặng Phước Nguyên và NT Bùi Văn Thiện

 Những Đại Hội NKT đầu tiên tại Houston Texas

 Trung trong hình lưu niệm Đòan Công Tác 71 tại Seattle Washington State
Hòang Hồng và Đổ Thảo đã tung cánh dù bay xa

 Ban Chấp Hành Hội Nha Kỹ Thuật Houston 

 Đám Cưới Nguyễn Đình Mạnh Los Angeles, Trung nâng ly và Võ Văn Hương leo lên bàn phát biểu cảm tưởng 
Lý do: Hương đang phát biểu cảm tưởng bổng có người yêu cầu Hương đứng dậy, Hương trả lời tôi đang đứng đây !!! và sau đó leo lên bàn đứng phát biểu và cụng ly chúc mừng Chú Rể Mạnh Tử

 Mạnh, Tân, Trung 71, Trung 11, Phía sau Thanh 71 

Trung và Thọai Quân Cảnh trong vòng Hoa Tổ Quốc Tri Ân

 Hùynh văn Trung một Hạ Sĩ Quan nhân viên công tác, thuộc đòan Công Tác 71, sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi chiến trường Việt Nam từ năm 1972 các thanh niên trong tuổi động viên lên đường nhập ngủ,  tốt nghiệp từ Trường Hạ Sĩ Quan QLVNCH tại Đồng Đế Nha Trang, Trung tình nguyện về đơn vị Nha Kỹ Thuật. Trong thời gian này chiến trường tại Quân Khu 1 sôi động. Cộng Quân nhiều lần tràn qua khu Phi Quân Sự phía Bắc thuộc Quảng Trị và phía Tây của Quân Đòan 1, khu vực thuộc tỉnh Quảng Nam, Cộng quân tiến chiếm quận lỵ Thường Đức và những cao điểm trong khu vực này, Đòan 11, 71 và 72 của Sở Công Tác thay phiên nhau xâm nhập vùng địch chiếm đóng, để lấy tin tức cho Quân Đòan 1 và các Sư Đòan Tổng Trừ Bị QLVNCH, liên tiếp cho đến cuối tháng 3 năm 1975, Khi Đà Nẵng thất thủ đòan tàu của Sở Công Tác xuôi Nam về Nha Trang, Cam Ranh, Vũng Tàu, Long Thành và cuối cùng về đến Kho 18 Sài Gòn. Đơn vị lại tiếp tục hành quân cung cấp tin tức cho Quân Đòan 3 vào lúc nhiều Sư Đòan Cộng Sản Bắc Việt bao vây Thủ Đô Sài Gòn và những Tóan của Sở Công Tác Nha Kỹ Thuật hành quân liên tục cho đến những giờ phút cuối cùng nhất của cuộc chiến Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, cũng như những tóan của Nha Kỹ Thuật còn đang họat động trong vùng hành quân vào cuối tháng 3 năm 1975 khi Đà Nẵng thất thủ.

Tuy là một Hạ Sĩ Quan trẻ nhưng Trung cũng trãi qua những giai đọan lịch sữ vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến Việt Nam.

Gặp Trung từ những ngày đầu tiên trên đảo Wake, giữa Thái Bình Dương, những tháng ngày hoang mang sau cuộc chiến, những chiến hữu Nha Kỹ Thuật luôn tìm về bên nhau, rồi đến Trại Tỵ Nạn đầu tiên tại Căn Cứ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ Camp Pendleton, California. Cho mãi đến khi trại gần đóng cửa, cuối cùng rồi cũng xuất trại với sự bảo lãnh của Hòa Thượng Thích Thiện Ân về trú ngụ tại chùa Việt Nam tại Los Angeles góc đường số 9 và đường Berendo, một thời gian sau đó anh em di chuyễn qua Thành phố Woodward Oklahoma làm việc tại Công Ty Fruit of the loom, rồi về tại Armarillo Texas và cuối cùng định cư tại Houston cho đến nay.
Trung luôn nở nụ cười trên môi cho dù bất cứ hòan cảnh nào, những tháng ngày vô tội vạ trên đảo wake 
chờ ngày vào đất liền, những tháng ngày lang thang và phá phách trong Camp Pendleton nửa đêm gần sáng thức giấc cuốn lều lên cao, cho những người nằm trong lều lạnh co ro trong những tấm chăn dầy nhà binh và tự hỏi không biết tại sao đêm nay lạnh thế ? những buổi chiều lắc thùng cầu tiêu di động khi biết có Thiếu Úy Huệ đang ngồi bên trong, những tháng ngày lang thang trên thành phố Los Angeles khắp mọi nẽo đường có lẽ đây là những người Tỵ Nạn Việt Nam đầu tiên về thành phố này, rồi bẵng đi một thời gian Châu Rè, Trung Vịt Bầu, Minh xì và Huệ Râu vắng bóng tại Los Angles một thời gian thật lâu và sau đó các bạn về thăm lại nơi xuất trại lần đầu với 2 chiếc xe mới toanh mới ra lò, một chiếc Trans-Am và một chiếc Buick vừa khai trương trong chuyến đi từ Oklahoma về Los Angeles.
 

Một hôm tôi đang ngồi uống nước trong một quán nhỏ, anh em ụp vào và rủ đi Woodward Oklahoma, thế là nhảy lên xe đi mà không cần hành lý, năm ấy là mùa đông năm 1977 mùa bảo tuyết lịch sử của Hoa Kỳ, anh em chúng tôi bắt đầu từ California đi đến Oklahoma mà không nghỉ dọc đường vì quá lạnh cứ thay phiên nhau lái, nhìn lại tấm hình xe chạy giữa tảng đá cao hơn chiếc xe tại Buffalo NY thật hãi hùng. Đọan đường khõang hơn 1,600 miles và chúng tôi dự trù lái liên tục hơn một ngày một đêm, nhưng khi vừa ra khỏi ranh giới của tiểu bang California và Arizona đường bắt đầu đóng băng tuyết và đường có đóng đá (Black Ice) xe cộ tai nạn thật nhiều và tốc độ khõang 25, 30 miles một giờ, cuối cùng sau 3 ngày đêm chúng tôi đến được Woodward Oklahoma.

 Bão tuyết mùa đông 1977 Buffalo NY
Một thời gian sau đó, tôi về lại California đi học và đi làm tiếp tục, Châu và Trung về Texas, Huệ sau đó về Amarillo Texas và cuối cùng về lại Nam California. Những ngày sống tại Los Angeles có thật nhiều kỹ niệm vui, Trung rất mê ngủ, mỗi sáng thức dậy đi làm, alarm liên tục và không làm làm sao đánh thức, Trung ngủ trên ghế salon và muốn đánh thức phải xô Trung lọt xuống đất và từ đó mới lòm còm bò dậy và đi làm vệ sinh cá nhân và sau đó đi làm, ngày nào cũng như thế đó.
Thời gian anh em chúng tôi ở vùng Canoga Park mỗi thứ Bảy vượt khõang 150 miles đến Vista và Escondido thuộc San Diego đón đào đưa lên Downtown Los Angeles nghe nhạc xong đi phố tàu ăn cháo khõang 2 giờ sáng về trở về Oceanside lúc ấy bình minh mặt trời vừa ló dạng, xong rồi về lại Los Angeles trưa ngày chủ nhật tức khõang 450 miles và tuần nào cũng như thế, chưa kể anh Châu Đòan 11 , từ Los Angeles đi thăm đào ở San Jose lái xe mỗi tuần chiều thứ sáu đi và chiều chủ nhật về, anh Châu rủ tôi đi cho có bạn và đi như thế ròng rã cả hơn một năm trời. Sau này đời sống ổn định anh em tuy bận rộn gia đình con cái nhưng vẫn thường điện thọai thăm hỏi nhau, mỗi khi có dịp đi về Houston đều ghé ở nhà Trung và vợ chồng Trung rất hiếu khách và luôn nồng hậu đón tiếp tất cả anh em.
Năm 1989 Đại Hội NKT lần đầu tiên tại Hoa Kỳ do anh em tại Houston đứng ra tổ chức. Khi đứng ra trình diện quan khách vỏn vẹn chưa đầy 10 anh em, Đại Hội NKT kỳ 2 năm 90 tại Stanton, California, anh em Houston TX kéo nhau về đông đủ và năm sau đó 1991 đại hội NKT lần thứ 3 trở lại Houston, TX và 11 năm sau đó năm 2002 mới có đại hội NKT lần thứ 4 tại Dallas.
Cho dù Đại Hội hay tiểu hội khi có điều kiện không bao giờ vắng bóng Trung trong các sinh họat của anh em NKT. Hình dưới đây anh em Texas về tham dự đại hội NKT kỳ 2 thật vui vì đêm tiền đại hội lại là đám cưới của Đại Úy Võ Bình Đòan 11 thật là một đám cưới lịch sữ, tất cả mọi người trong đám cưới đều quen biết nhau.
 

 Trung, Hưng, Đông, Châu Đòan Công Tác 71
Những tháng ngày trôi qua, anh em không ra khỏi quy luật Sinh Lão Bệnh Tữ, những chiến hữu và anh em lần lượt vắng bóng, để lại nỗi buồn của biệt ly, mỗi khi đông về giá lạnh nhớ lại những đêm lạnh trong những căn lều vãi của thung lũng vùng Oceanside trong trại Pendleton, anh em kê ghế bố nằm sát bên nhau cho ấm, và nữa đêm gần sáng thức dậy cuốn lều lên cao cho khí lạnh tràn vào chọc phá những người còn đang ngủ say trong lều, bây giờ đã 38 năm trôi qua, mới ngày nào vợ chồng Trung bế cháu Trang còn đỏ hỏn về thăm California và khoe với anh em và bây giờ cháu cũng đã 36 tuổi rồi.
Nhớ lại những đêm về sáng vùng Oceanside, California nơi đầy dẫy những người lính trẻ Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ về khuya ngồi trên những cái ghế cao "barstools" chờ mua Tacos nhìn bên cạnh từng người một, anh em mình từ trên ghế cao rớt xuống đất, những chàng lính Mỹ hõang sợ bỏ chạy vì sợ liên lụy, sau đó anh em lòm còm ngồi dậy cười hê hả, nhớ những đêm khuya về sáng trên phố Tàu Chinatown với quán "cháo đọc báo" đầy người, không ai ăn cháo mà tòan là người đọc báo, nhớ những đêm dạ vũ với những vũ điệu Slow "Chanh" vì mỗi đứa bọc 2 trái chanh trong túi quần và cho đến bây giờ chẵng biết để làm gì ? nhớ những đêm khuya khắp phố phường Holywood uống cho đến khi Bar đóng cửa mới về. Nhớ lại cái thời xa xưa khi được Chùa Việt Nam bảo lãnh và mỗi buổi sáng thức dậy làm Công Phu lúc 5 giờ sáng, phía bên hông chùa có một gia đình bán đồ chay vì bán ế ẩm nên anh em đề nghị nấu bún bò Huế và sau này trở nên qúan "mặn" và khách ăn tấp nập. Gần đây nhất là chuyến ghé thăm Thiếu Úy Phụng Đòan 72 mới định cư tại Houston anh em gặp nhau khu Hồng Kông ăn Crawfish có cả Mạnh Tử và sau đó kéo nhau xuống "làng" thăm Châu Rè và Anh Hưng 71, chương trình dự định cho đến 9 giờ tối sẽ về vì ngày mai còn phải đi làm, không ngờ buổi tiệc kéo dài cho đến 6 giờ sáng hôm sau và những bài ca cộng đồng tặng anh Phụng làm náo nhiệt căn nhà anh Hưng. Sau khi đưa phái đòan ra Phi Trường đi Denver Trung ghé cây xăng và ngủ luôn không biết bao giờ mới thức dậy. Viết cho Trung, viết cho một chiến hữu, viết cho tình bạn và viết cho một đời người, không ngờ những giây phút cuối của cuộc chiến khi Tóan của Trung và Châu vượt đường bộ chạy lạc về Chi Khu Gò Vấp đêm 28 tháng 4, rồi ngủ đêm tại nơi làm việc của Bố tôi đúng là tình cờ thật ngẩu nhiên. 
Tôi luôn vẫn nhớ Trung của ngày đầu và cùng một Trung của ngày cuối.
Hôm nay thật sư Trung đã tung cánh dù bay xa vào vùng miên viễn nỗi mất mác dâng trào. một chiến hữu và một người anh em gắn bó trong 38 năm dài của một đời người. Hòang Hồng, Huệ, Trung và anh em lần lượt ra đi ......
Chia tay bạn, chia tay một người anh em và ......
......   Xin cho một người vừa nằm xuống, thấy bóng Thiên đường cuối trời thênh thang .

PH/NKT 
 Trung trong đám cưới của Mạnh Tử tại Los AngelesNguyễn Thanh 71, Hùynh Văn Trung 71, Phạm Hòa 72, Hai Bùi ND, 
Trần Việt Huệ 68, Nguyễn Quang Châu 71 
Camp Pendleton Oceanside, California 1975 

 ĐH5 NKT Washington D.C. 2004

 Huỳnh Văn Trung và NT Nguyễn Phan Tựu 
Houston, TX 10/7/2013

Nguyễn Rinh 72, Lý Tòng Tân, Hùynh văn Trung, Phạm Hòa 72, 
Nguyễn Đình Mạnh 71, Nguyển Rinh 72,  Nguyễn Thanh 71

Phạm Hòa 72, Hùynh Văn Trung 71 / Đại Hội 3 NKT Stanton, CA


Đám Cưới Nguyễn Đình Mạnh Los Angeles, CA


Hùynh Văn Trung 71, Phạm Hòa 72 Angleton Texas


Hùynh Văn Trung, Vũ Thế Hưng, Phan Đông, Nguyễn Quang Châu / Đòan 71 
Đám Cưới anh Võ Bình và ĐH3NKT

Nguyễn Đình Mạnh 71, Đại Úy Võ Bình 11, Cô Dâu, Võ Văn Hương 72, Hùynh Văn Trung, Phan Đông

Đại Hội 3 NKT Stanton California

Anh Chị Võ Bình, Chị Nguyển Đa 71, Hùynh Văn Trung, Giáp Tý 72

 Nguyễn Duy Tựu 11 và Hùynh Văn Trung 71


Huỳnh Văn Trung Đoàn 71 / Second from right kế Nguyễn Toàn
Lưu Niệm Đoàn 71 trong Đại Hội 10 NKT Dallas, Texas


Đám Tang Đổ Thảo Nha Kỹ Thuật


Huỳnh Văn Trung 71 và Lê Văn Hạnh 72 / Phía sau là Phu Nhân của Nguyễn Quang Châu "rè"
10/7/2013 Houston, TX

 Phan Đông 71, Quang Strata, Trần Tuệ 72, Ngô Đặng Tuyên, NT Nguyễn Phan Tựu, Chế Quang Ngọc 72, Lê Văn Hạnh 72, Nguyễn Ngọc Quý 72, Nguyễn Ngọc Nghĩa 72, Ngô Mẹo 72, Hùynh Văn Trung 71, Nguyễn Quang Châu 71, Từ Ngọc Trang SCT
Nguyễn Đình Mạnh, Lý Tòng Tân, Hùynh Văn Trung, Lê Khắc Trung, Nguyễn Thanh

Hùynh Văn Trung ĐH6 NKT Seattle


Chúc Trung "Vịt Bầu" Đ71/SCT/NKT/VNCH theo tiếng hát này để đến nơi nào bạn muốn đến---forevermore!!!


Phan Uu Tu Dao Manh Dung Chicago

 Nâng Ly chúc mừng Nguyễn Đình Mạnh

 

Đại Hội NKT Kỳ 5 Washington D.C.


45 comments:

 1. Xin chào em Phạm Hòa.
  Anh là loại 8 bó ngoài rồi... Đôi khi lướt về NKT... Anh xin được nói lên niềm xúc cảm trong tâm tư: Em và NKT rất quan tâm, lo toan, an ủi, đùm bọc Những anh em chiến hữu trong đại G/Đ NKT ....Anh xin nghiêng mình biết ơn em và NKT. Em và NKT đã làm ý nghĩa và đẹp thêm ân tình Chiến Hữu của những người con, cùng một mẹ VN kính yêu trên xứ người.
  Anh và cả G/Đ sẽ cầu nguyện cho C/H Doàn Công Tác 71 Huỳnh Văn Trung thảnh thơi về cõi Niết Bàn.
  dcb.

  ReplyDelete
 2. XIN KINH CHUYEN LOI CHIA BUON DEN VOI THAN QUYEN C/H HUYNH VAN TRUNG VUA NAM XUONG
  NGUYEN CAU HUONG LINH DUOC SIEU THOAT
  HNT

  ReplyDelete
 3. Bạn đả đến chung vui với anh em hình như hầu hết tất cả các DH, cái khăn quấn đầu bạn tặng trong ngày gặp nhau ở Houston vẩn là một trong nhửng quí vật thân thương luôn luôn nhắt nhở nhiều kỷ niệm cho những lần đi nhảy, buồn thật nhiều khi được biết bạn đả vỉnh viển từ giả anh em.....thương chúc Trung ra đi bình an và xin chia buồn cùng gia đĩnh bạn trong sự mất mát lớn lao.

  Nguyen Duy Tuu, RT113
  proviet@aol.com

  ReplyDelete
 4. Thương tiếc chia tay cùng Trung vịt bầu, bạn vừa chia tay cùng anh em để về miền miên viển lúc 3:42' giờ TX.
  Thành kính chia buồn cùng thân quyến.

  Thuận Bắc Cali

  ReplyDelete
 5. PHÂN-ƯU
  NHẬN ĐƯỢC TIN BUỒN C/H HUỲNH VĂN TRUNG ĐCT71/SCT/NKT VỪA TỪ GIÃ ANH EM ĐI VỀ MIỀN MIÊN VIỄN BỎ LẠI ANH EM VÀ GIA ĐÌNH LÚC 03:42 PM NGÀY 11/05/2013 .
  ANH EM NKT BẮC CA CHÂN THÀNH CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH CỐ C/H HUỲNH VĂN TRUNG VỀ SỰ MẤT MÁT LỚN LAO NÀY.
  CHÚC CHO LINH HỒN BẠN SỚM ĐƯỢC ANH HƯỞNG THANH BÌNH NƠI MIỀN MIÊN VIỄN.
  ANH EM NHA KỸ THUẬT BẮC CA
  ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

  ReplyDelete
 6. Một nén hương lòng nguyện cầu hương hồn Chiến hữu Huỳnh văn Trung được sớm về Cõi Trời.
  Hlê

  ReplyDelete
 7. Chiến Hửu Lê Văn Hạnh từ Washington D.C. Thông báo tin buồn vừa lúc Trung vừa trút hơi thở cuối cùng
  PH/NKT

  ReplyDelete
 8. Nguyễn Quang Châu Đòan 71, thông báo tin tức cập nhật và có mặt trong lúc Trung trút hơi thở cuối cùng, có đông đủ anh em NKT, Trần Tuệ 72, Đặng Văn Tú 71, Phạm Thanh Quang CD2, Đông 71, Nguyển Ngọc Minh 71, Mai Xuân Bình 71 và rất đông anh em NKT cùng gia đình, em gái Trung từ Norway cũng đến Houston vài ngày trước,

  ReplyDelete
 9. Hi Hòa
  Trung đã ra đi khoãng 3h30pm giờ TX,thật là buồn
  Nguyễn Văn Hảo Dallas, TX

  ReplyDelete
 10. Hoa,

  Them hinh anh cua Trung trong dai hoi 10 vua roi.
  Toan chua kip ve tham de hoi han suc khoe cua Trung thi Trung da ra di qua som.
  Xin cau nguyen cho linh hon Trung duoc som ve coi VINH HANG, va chia buon voi chi Trung cung tang quyen.

  Toan 71

  ReplyDelete
 11. Được tin C/H Trung vừa ta thế .
  Xin gởi lời phân-ưu với thân quyến .
  Nguyện cầu linh hồn Ch/H Trung được chóng về cỏi phúc .
  Mr. & Mrs. Thiện, Hoa Bùi

  ReplyDelete
 12. Chuyên vừa gọi khi nghe tin từ Trung Đau Khổ (71) Phạm Đình Trung thông báo
  anh em NKT nhận tin đầy đủ từ điện thoại và e-mail NKT Group

  ReplyDelete
 13. Cám ơn anh Hòa đã thông báo tin tức của anh Trung. Khuê cũng mới gọi điện thoại qua Houston và Dallas hỏi thêm tin tức với anh Tú và anh Hảo. Buồn qúa anh Hòa ơi... Lại thêm một người nữa ra đi...
  Bùi Thường Khuê D.C.

  ReplyDelete

 14. Đốt nén tâm nhang thương tiển bạn
  Nước Trời vĩnh phúc cỏi bình an
  Quang phục chưa thành sao vội bỏ
  Để người ở lại chít khăn tang !!!

  Ngôn Nguyễn

  ReplyDelete
 15. Sanh Lão Bệnh Tử Tạo Hóa Định
  Chốn Ta Bà Nhân Sinh Cáo Biệt
  Đồng Đội Chúng Ta Bà Tại Thế
  Kính Lòng TốngTiển Trung Huynh Đệ
  Ngà 72

  ReplyDelete
 16. Thanh that chia buon cung tang quyen ,nguyen cau huong hon anh Trung duoc binh an noi coi vinh hang .
  Nho Hoa chuyen loi giup .cam on./.
  Lê Văn San LTT/ĐCT71

  ReplyDelete
 17. On Wednesday, November 6, 2013 2:06 AM, rungxuasoa wrote:
  HOA OI !!!
  KHUYA ROI CON CHUA NGU
  LONG LAI NHO BAN HIEN
  HAY CAU XIN ON TREN CHO LUNH HON TRUNG SOM TIEU DIEU MIEN LAC QUOC
  HNT

  ReplyDelete
 18. Thành kính chia buồn cùng gia đình chiến hữu Huỳnh Văn Trung.
  GĐ Lưu minh Hùng (San Diego)

  ReplyDelete
 19. Thành-Kính Phân-ưu .

  Nhận được tin buồn Chiến-hữu Huynh-văn-Trung vừa mới ra đi .
  Gia-đình chúng, tôi Thành kính chia buồn cùng Chị Trung; và toàn thể Tang quyến sự mất mác to lớn này .
  Cầu xin Anh linh Anh Trung được về miền cực lạc .
  Lê-Minh & Gia-đình .

  ReplyDelete
 20. PHÂN ƯU
  RẤT THƯƠNG TIẾC KHI HAY TIN MỘT NGƯỜI BẠN ĐỒNG CHÍ HƯỚNG VÀ RẤT VUI TÍNH ,THƯỜNG HAY (PICK ON ME) MỖI KHI GẶP MẶT , ĐÃ VĨNH VIỄN TỪ GIÃ
  GIA-ĐÌNH VÀ ANH EM BẠN BÈ RA ĐI VỀ CÕI PHÚC .
  RẤT THƯƠNG NHỚ ANH....
  XIN THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN
  ANH HUỲNH VĂN TRUNG - DCT 71, NKT.
  XIN ƠN TRÊN BAN BÌNH AN CHO TOÀN THỂ GIA ĐÌNH
  TRONG MẤT MÁT LỚN LAO NÀY .
  G-Đ RINH NGUYỄN Đ-72

  ReplyDelete
 21. nguyentan thanh_abc
  To NhaKyThuat@yahoogroups.com
  Today at 4:22 PM
  A.E.ĐTC 72 VN GỞI LỜI CHIA BUỒN ĐẾN GIA ĐÌNH CH TRUNG. XIN CẦU NGUYỆN LINH HỒN VỀ MIỀN CỰC LẠC. THÀNH KÍNH PHÂN ƯU .

  ReplyDelete
 22. Nhờ Anh Hòa chuyển mail này đến NKT Group Xin Cảm ơn.
  Vô cùng thương tiếc Bạn Trung ĐCT 71 Đã ra đi vĩnh viễn. Trực cùng các Anh Em ĐCT 71 Rất là đau buồn khi nhận được tin một người bạn trong cuộc chiến không còn nữa.Trực cùng các Anh em ĐCT 71 ở tại Việt Nam xin gửi lời chia buồn đến gia đình C/H Trung đã có sự mất mát lớn lao 1 người thân thương .
  Nguyện cầu xin hương hồn bạn Trung sớm được về cõi vĩnh hằng .
  Phạm Bá Trực 715/ĐCT 71/SCT/NKT

  ReplyDelete
 23. Thưa Chú ! Chú Lê - Quang - Tâm , Chú Nguyễn - Sương cùng cháu Hoàng .
  Xin gởi lời chia Buồn đến : Chú Hòa - Gia Đình NKT - Gia Quyến của Chú Huỳnh - Văn Trung . Nguyện Cầu Hương Linh của Chú Huỳnh - Văn - Trung Sớm được về nơi đất Chúa

  ReplyDelete
 24. PHÂN ƯU

  Được tin C/H Huỳnh Văn Trung Đoàn CT 71/SCT/NKT
  đã từ trần lúc 03.42PM ngày 11 tháng 5 năm 2013 tại TX

  GĐBH hải ngoại. Xin chia buồn cùng gia đình tang quyến
  Nguyện cầu Linh Hồn Phêrô cố Huỳnh Văn Trung.
  Sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

  GĐBH hải ngoại

  ReplyDelete
 25. ÚC CHÂU 6.11.2013.

  XIN NHỜ C/H HÒA CHUYỂN GIÚP :

  - TỪ NƠI XA XÔI NÀY, ÚC CHÂU, XIN CHÂN THÀNH GỬI LỜI PHÂN ƯU ĐẾN TANG QUYẾN C/H HUỲNH VĂN TRUNG VÀ XIN NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH C/H TRUNG THANH THẢN ĐI VÀO CÕI VÔ CÙNG. CHÚNG TÔI, NHỮNG ANH EM CÒN LẠI HÔM NAY, VẪN QUYẾT TÂM ĐI TRỌN HÀNH TRÌNH VÌ "TỔ QUỐC - DANH DỰ - TRÁCH NHIỆM" VÀ TRỌN ĐỜI KHÔNG QUÊN TÌNH NGHĨA "HUYNH ĐỆ CHI BINH".
  CHÂN THÀNH PHÂN ƯU CHUNG.
  VÕ ĐẠI TÔN + GIA ĐÌNH
  ÚC CHÂU.

  ReplyDelete
 26. Hội Nha Kỹ Thuật Nam California xin gữi lời chia buồn chân thành nhất đến cùng gia đình
  Chiến Hữu Hùynh Văn Trung
  Đòan Công Tác 71 / Sở Công Tác / Nha Kỹ Thuật / BTTM/QLVNCH
  Xin Linh Hồn Phêrô Hùynh Văn Trung sớm yên nghĩ nơi chốn Thiên Đàng

  THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
  cùng Chị Hùynh Văn Trung và gia đình tang quyến

  Ban Chấp Hành và Hội Viên Hội Nha Kỹ Thuật Nam California

  ReplyDelete
 27. Hung Ngo Rest In Peace, anh Trung. To Quoc Ghi On Anh.
  Ngô Xuân Hùng San Jose California

  ReplyDelete
 28. Xin cau nguyen cho linh hon Trung duoc som ve coi VINH HANG, va chia buon voi chi Trung cung tang quyen.

  Toan 71

  ReplyDelete
 29. PHAN UU.

  Duoc tin chien huu HUYNH VAN TRUNG Doan 71/SCT/NKT da tu tran ngay 5 thang 11nam 2013 tai TX

  Gia dinh NKT tai Atlanta GA.Xin thanh that chia buon voi gia dinh tang quyen va nguyen cau linh hon co chien huu HUYNH VAN TRUNG som ve thanh than trong nuoc Chua . THANH KINH PHAN UU .

  ReplyDelete
 30. CH Huỳnh văn Trung, Đ71/SCT – Anh cũng vừa mới đây, trong các lần họp mặt (SJ 2011, và DFW 2013) còn vui vẻ nói cười, bây giờ lại ra đi miền miên viễn. Xin thành kính chia buồn cùng tang quyến Huỳnh văn Trung. Nguyện cầu anh an bình về cõi vĩnh hằng.

  SJ. 11/13. Nguyễn Dẩn.

  ReplyDelete
 31. Xin chia buồn cùng gia đình . Dự định đi thăm Trung nhưng chưa đi được thì em đã đi rồi .

  Gia đình Lê Hoàng.

  ReplyDelete
 32. THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN .
  Gia đình Đặng Dân Nam (SLL) và thân hửu .

  ReplyDelete
 33. Thành tâm chia buồn với anh em NHA KỶ THUẬT và gia đình TRUNG, luyến tiếc đưa tiển CH Trung đi về " CÕI VĨNH HẰNG" trước chúng tôi. Hẹn sẽ lại đoàn viên trong miền VĨNH CỮU!

  Tống Hồ Huấn (CD1)
  Diên Hồng

  ReplyDelete
 34. Nhận được tin sau buổi hội ngộ tại nhà Ngọc ngày 5/10/2013 ,một tháng sau ngày 5/11/2013 Trung đã chia tay anh Em ra đi về miền viên miễn,cầu chúc anh linh Trung sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc
  NT Nguyễn Phan Tựu

  ReplyDelete
 35. Quý Chiến Hữu ĐCT71,

  Xin thay tôi thắp một nén nhang cho người em vừa nằm xuống. Cầu xin cho em Trung được an nghỉ ở cõi Vĩnh Hằng.
  Thành tâm chia xẻ nổi đau thương và mất mát của gia đình. Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp nhau!

  Nguyễn Hải Triều
  ĐCT 71/SCT/NKT

  ReplyDelete
 36. Duoc tin anh Trung vua moi man phan. Thanh thuc chia buon cung tang quyen
  Le Dinh Doan 72

  ReplyDelete
 37. Mới biết Trung cách đây 2 năm ở Bắc Cali mà nay đã giã từ người thân và bạn bè rồi còn gì buồn hơn nữa.
  Thôi,Trung ra đi bình yên và hưởng Thiên Đàng rồi từ từ cũng gặp lại anh em.
  Xin được chia buồn cùng chị Trung và tang quyến.

  Chung Tử Ngọc và gia đình.

  ReplyDelete
 38. Bạn Trung ơi, chúng mình vừa gặp nhau tại Đại hội 10, Bạn còn hẹn chúng tôi ở Đại hội 11 San Jose nữa cơ mà ? sao Bạn lại vội bõ Anh em mà đi sớm thế ? Thôi thì xin chiều Bạn, chúc Bạn thanh thản ra đi. Chúng tôi xin được chia buồn với chị Trung và Qúy Quyến.
  Hoàng Chiến Trường/ĐCT/75

  ReplyDelete
 39. Vo cung thuong tiec mot chien huu vinh vien ra di.
  Thanh kinh phan uu cung tang quyen
  Nguyễn Quốc Anh Tuấn Đoàn 11

  ReplyDelete
 40. HỘI BẢO TỒN TRUYỀN THÔNG QLVNCH
  Thành thật chia buồn cùng tang quyến .
  Cầu chúc linh hồn ANH Huỳnh Văn Trung về chốn vĩnh hằng
  TRÀNG HOA TƯƠI VỚI VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
  CỦA BẠN BÈ CHIẾN HỮU THƯỞ NGÀY XƯA
  THÔI ANH NHÉ LÒNG HUYỆT LẠNH MUÔN DỜI ANH YÊN NGHỈ
  TIẾC THƯƠNG NẦY TÔI GỬI DẾN RIÊNG ANH
  VŨ THẢO
  HBTTTQLVNCH

  ReplyDelete
 41. Nhận được tin buồn
  Hắc Long Huỳnh Văn Trung Ðoàn Công Tác 71/SCT/NKT/TTM
  đã ra đi lúc 3giờ 42 phút chiều ngày 5 tháng 11 năm 2013
  (nhầm ngày mùng 3 tháng 10 năm Quý Tỵ)
  Thành phố Houston Texas
  Hưởng dương 57 tuổi
  Chúng Tôi Gia Ðình LLÐB/BCND/DFW .Thành kính phân ưu cùng Chị Huỳnh Văn Trung và tang quyến về sự mất mát lớn lao này.Và Ðai Gia Ðình NKT mất đi một Chiến Hữu
  Nguyện cầu hương linh Hắc Long Huỳnh Văn Trung sớm về cỏi vỉnh hằng
  Ðồng Thành Kính Phân Ưu
  Gia Ðình Lực Lượng Ðặc Biệt / Biệt Cách Nhảy Dù
  DFW
  ReplyDelete
 42. Rat buon khi hay tin anh Trung da tu gia gia dinh va anh em ve coi binh an. Thanh kinh phan uu cung gia dinh anh Trung. Dau con nghe giong cuoi va tieng re re cua anh nua. Tien anh len duong ve noi khong con han thu, ganh ghet, danh vong...
  Anh luon trong tam kham cua anh em moi khi gap nhau deu nhac den anh va anh luon mai trong ky uc cua rieng toi.
  Le Tinh Anh

  ReplyDelete
 43. Hội Nha Kỹ Thuật Nam California
  Vô Cùng Thương Tiếc

  Chiến Hữu Hùynh Văn Trung
  Đòan Công Tác 71 SCT/NKT/BTTM/QLVNCH
  đã tung cánh dù bay vào vùng miên viễn
  vào ngày 5 tháng 11 năm 2013 tại Houston Texas
  để lại biết bao nỗi nhớ thương của đồng đội và gia đình
  Xin Thành Kính Phân Ưu cùng gia đình tang quyến.
  Một nén nhang thơm một tấm tình
  Cầu cho kẻ thác được siêu sinh
  Cầu cho người ở vơi hờn tủi
  Nhẹ kiếp nhân sinh nặng ân tình
  BCH Hội NKT Nam California

  ReplyDelete
 44. BIẾT NÓI GÌ HƠN LÀ XIN CẦU NGUYỆN LINH HỒN BẠN TRUNG SỚM ĐƯỢC VINH THĂNG
  THÀNH THẬT CHIA BUỒN CÙNG GIA ĐÌNH VÀ TANG QUYẾN
  MẠNH ĐOÀN VÀ GIA ĐÌNH

  ReplyDelete
 45. em Nguyen Huu Phuoc Đoàn 72 nhan duoc tin anh mat qua trể , xin thanh that chia buon cung chi va gia quyen anh trung ,
  nguyen cau anh som ve coi vinh hang ,
  em Phuoc Đoàn 72
  thanh that chia buon cung gia dinh anh trung ,

  ReplyDelete