Monday, May 7, 2012

Ghi tên tham dự Đại Hội 9 Nha Kỹ Thuật

Kính Gởi quí NT các CH và Gia Đình
Danh sách ghi tên tham dự Đại Hội 9 Nha Kỹ Thuật cập nhập ngày 30 tháng 04 năm 2012.
(115 người đã ghi danh tham dự, 4 người không tham dự nhưng ủng hộ tài chánh cho Đại Hội)
Để giúp Ban Tổ Chức đặc nhà hàng và sắp xếp. Xin Quí Vị ghi tên càng sớm càng tốt.
Chúng ta sẽ tập trung vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy tại:

6505 SW 204th PL
Aloha, Oregon 97007

Nhóm #1 Du lịch, thắng cảnh sẽ rời vào lúc 9:30 sáng.
Nhóm #2 Tác xạ các vủ khí sẻ rời vào lúc 9:45 sáng.
Tiền Đại Hội vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày và cùng địa điểm.

Họ và Tên
#
Tác Xạ/Du Lịch
Tiền Đại Hội
Đại Hội
Tổng Cọng
Ghi Chú
CH Đào Mạnh Dũng
1
$20.00
$50.00
$70.00
*
CH Lê Văn Hạnh
3
$20.00
$150.00
$170.00
*
CH Nguyễn Hữu Thọ
3
$50.00
$20.00
$150.00
$220.00
*
TH Nguyễn Ánh
1
$20.00
$50.00
$70.00
*
CH Trần Tuệ
1
$30.00
$20.00
$50.00
$100.00
*
CH Từ Ngọc Trang
1
$20.00
$50.00
$70.00
*
CH Đoàn Hữu Định
2
$40.00
$100.00
$140.00
*
CH Lê Văn Minh
2
$40.00
$100.00
$140.00
*
NT Liêu Quang Nghĩa
2
$40.00
$100.00
$140.00
*
CH Trần Nhung Nguyên
2
$10.00
$40.00
$100.00
$150.00
*
CH Nguyễn Thiện Tòng
2
$20.00
$40.00
$100.00
$160.00
*
CH Roãn Hạp
2
$70.00
$40.00
$100.00
$210.00
*
CH Hoàng Như Bá
3
$150.00
$60.00
$150.00
$360.00
*
CH Ngô Đặng Tuyên
4
$40.00
$80.00
$200.00
$320.00
*
CH Trần Hải Thọ
1
$20.00
$50.00
$70.00
*
CH Lê Xuân (Nháy)
0
Ủng Hộ Đại Hội
$50.00
$50.00
*
CH Nguyễn Tuấn
0
Ủng Hộ Đại Hội
$50.00
$50.00
*
Bà Thuc Huu Truong
0
Ủng Hộ Đại Hội
$50.00
$50.00
*
CH Vinh Quang Dinh
0
Ủng Hộ Đại Hội
$50.00
$50.00
*
CH Đinh Hồng Liên
1
$50.00
$50.00
*
CH Nguyễn Văn Kiệt
4
$200.00
$200.00
*
TH Vũ Hòa
1
$50.00
$50.00
*
TH Trần Việt
2
$100.00
$100.00
*
Bà Giáp Mạnh Cường
2
$50.00
$50.00
Bà Hoàng Công Khâm
2
$50.00
$50.00
Bà Hoàng văn Hồng
2
$50.00
$50.00
Bà Nguyễn văn Bạch
2
$50.00
$50.00
Bà Nguyễn Văn Phi
2
$50.00
$50.00
Bà Trương Thành Đạo
1
$20.00
$50.00
$70.00
CH Chung Tữ Ngọc
1
$50.00
$20.00
$50.00
$120.00
CH Đoàn Mạnh
1
$50.00
$20.00
$50.00
$120.00
CH Lê Dinh
2
$40.00
$100.00
$140.00
CH Lê Hoàng
4
$40.00
$100.00
$140.00
CH Lương Văn Lập
1
$50.00
$20.00
$50.00
$120.00
CH Lưu Văn Thuần
1
$20.00
$50.00
$70.00
CH Nguyễn Anh Sơn
1
$50.00
$20.00
$50.00
$120.00
CH Nguyễn Đức Nhơn
5
$100.00
$100.00
$250.00
$450.00
CH Nguyễn Đức Nhữ
4
$80.00
$200.00
$280.00
CH Nguyễn Duy Tựu
1
$20.00
$50.00
$70.00
CH Nguyễn Lâm Viên
2
$40.00
$100.00
$140.00
CH Nguyễn Ngọc Chuyên
2
$20.00
$50.00
$70.00
CH Nguyễn Thiện Tòng
1
$20.00
$50.00
$70.00
CH Nguyễn Tùng
2
$50.00
$40.00
$100.00
$190.00
CH Nguyễn Văn Ẩn
1
$20.00
$50.00
$70.00
CH Nguyễn Văn Hoành
2
$40.00
$100.00
$140.00
CH Nguyễn Văn Nam
2
$40.00
$100.00
$140.00
CH Nguyễn Văn Thiện
1
$50.00
$20.00
$50.00
$120.00
CH Nguyễn Văn Thuận
2
$40.00
$100.00
$140.00
CH Phạm Liêm
2
$40.00
$100.00
$140.00
CH Phạm Vũ
2
$40.00
$100.00
$140.00
CH Trần Minh Ngà
2
$40.00
$100.00
$140.00
CH Trần Richard Nhai
2
$40.00
$100.00
$140.00
CH Trần Văn Hượt
2
$20.00
$50.00
$70.00
CH Trịnh Công Thành
1
$20.00
$50.00
$70.00
CH Trương Công Huệ
1
$20.00
$50.00
$70.00
CH Võ Văn Trai
1
$20.00
$50.00
$70.00
Em Gái Băng Tâm
1
$20.00
$50.00
$70.00
KQVN Trần Phước Bền
2
$100.00
$100.00
KQVN Trần Văn Thôn
2
$100.00
$100.00
KQVN Quách Duy Anh
2
$100.00
$100.00
KQVN Lê Ái Lý
2
$100.00
$100.00
KQVN Trương Văn
2
$100.00
$100.00
KQVN Hồ D. Yến
2
$100.00
$100.00
KQVN Tôn Thất Văn
2
$100.00
$100.00
KQVN Nguyễn Văn Trí
2
$100.00
$100.00
* Đã nhận tiền

Quà tặng lưu niệm cho 100 người ghi tên trước tham dự Đại Hội.
Description: Description: cid:image003.jpg@01CD2044.55CA5200Description: Description: cid:image006.jpg@01CD2044.55CA5200

Xin ghi tên qua:

* Diển đàn Nha Kỹ Thuật
* Điện Thư bac-ai@comcast.net
* Điện Thoại 503-806-7384
Mọi ngân phiếu xin gởi về:
 
TH NKT
PO Box 7186
Aloha, Oregon 97007
 
Memo: ĐH NKT
TM. BTC
Nguyen Bac Ai

No comments:

Post a Comment