Saturday, October 6, 2012

Funeral Colonel Dang Van Phuoc

Thiếu Tá Lê Hữu Minh CHT/Đòan 11, Đòan Mạnh CĐ2XK, Kingbee Lý Hạnh, Vũ Thảo TH2, Nguyễn Văn Hùng CĐ2, Phạm Hòa, NT Nguyễn Hùng Trâm LTT/Đ75, Kingbee Đổ Kim Long, Th/Tá Trần Kim Khánh SCT/NKT, Lê Tinh Anh Đòan 75, Nguyễn Thành Điểu NKT, Kingbee Đặng Quỳnh, Kingbee Trần Ngọc Thạnh, Thần Tượng PĐ215 Đại Úy Tôn Thất Kim, C/H KQ, Trung Tá Trần Đức Cử Hải Quân.

No comments:

Post a Comment