Saturday, November 3, 2012

Con cò lặn lội bờ sông / Nha Kỹ Thuật


Gánh Gạo Đưa Chồng


Con cò lặn lội bờ sông
Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non
Lộ diệc vũ trùng trung chi nhất
Thương cái cò lặn lội bờ sông
Tiếng nỉ non gánh gạo đưa chồng
Ngoài nghìn dặm, một trời, một nước.
Trông bóng nhạn, bâng khuâng từng bước,
Nghe tiếng quyên, khắc khoải năm canh.
Nghĩa tép tôm ai nỡ dứt tình,
Ơn thủy thổ phải đền cho vẹn sóng,
Trường tên đạn, xin chàng bảo trọng.
Thiếp lui về nuôi cái cùng con.
Cao Bằng cách trở nước non,
Mình trong trắng có quỉ thần a hộ .
Sức bay nhảy một phen năng nổ
Đá Yên Nhiên còn đó chẳng mòn,
Đông Hưu rạng chép thẻ son,
Chàng nên danh giá, thiếp còn trẻ trung.
Yêu nhau khăng khít giải hồng.


CÒ MẸ
 Cò con đợi mẹ bên sông
Mò tôm mò tép sâu nông bãi bùn
Thâu đêm cò mẹ ướt run
Năm canh mò mẫm đồng bưng  ruộng người 
Cò mẹ khoác mảnh áo tơi
Còng lưng cố bới không nơi nào còn
Ruộng bên cái Vạc cái Nông
Ba đêm cò mẹ mò không được gì 
Sợ con đói khát lỡ khi..
Cò mẹ nước mắt đêm thi nhau buồn
Mùa sang lũ trẻ lớn khôn
Tỉa lông giũ cánh ra hồn phổng phao 
Đàn con trôi dạt nơi nao
Bỏ quên cái tổ bay vào bay ra..
Cánh đồng xưa, “Mới hôm qua”
Có con cò mẹ đậu ra cành mềm
“Con cò mày đi ăn đêm
Sao đi một mình cho đến nỗi nông!!”

Ngô Đồng. ( thơ 8/3)

Những con cò Nha Kỹ Thuật lặn lội trong rừng sâu, cung cấp tin tức tình báo chiến lược, bảo vệ Miền Nam tự do trong suốt 21 năm trong Chiến Tranh Việt Nam.


No comments:

Post a Comment