Thursday, November 22, 2012

Kingbee Phúc Nhảy Dù viếng thăm Nam California 
Kingbee Phuc in San Jose
 
 New Year 2012 / Cafe Quynh  219-NKT


 Những Kingbee Không Không Thấy ( Thân tặng Kingbee Trần Ngọc )

 Chờ tôi một chút, phải mang kính Không Không Thấy ( Kingbee Tuấn tặng KB Ngọc )
hôm nay có anh Chị Phố, Strata Xuân Nháy, Kingbee Hồng

 Anh Phố đang nhắc lại chuyện thời chinh chiến Kingbee 219


 Những Điệp Viên không không thấy thân tặng anh Ngọc


 Beer Thám Sát Nha Kỹ Thuật

 Chúc mừng Lễ Tạ Ơn 2012 và chào đón Kingbee Phúc từ Dallas Texas

 Như, Phúc, Tuấn, Hòa, Quỳnh, Biên, Mạnh

 Tình Chiến Hữu Kingbee 219 Kingbee Tùng và Kingbee Phúc Dallas

 Thanksgiving Nam California

 Mạnh, Như, Trần Khánh, Đặng Quỳnh, Phúc Dallas

 Những nụ cười tình chiến hữu

Kingbee Hồng Collection

 Anh Như đang kể chuyện thời Chinh Chiến cùng Phi Đòan Trưởng Vận Tải ngồi giữa


 Ăn tiệc Lễ Tạ Ơn 2012 tại tư gia Kingbee Biên / Thank You anh chị Biên

 Những bắt tay nồng ấm Kingbee Đổ Kim Long

Kingbee Như Collection 

 Anh Chị Biên tiếp đón anh em thật nồng hậu


 Những chiến hữu của một thời chinh chiến


Gunship Kingbee Đặng Quỳnh đang nghe ngóng tin tức Tóan còn trong vùng 
Kingbee Hồng không có trong hình vì đang chụp hình 

Khói thuốc chung vui với Kingbee Phúc đến từ Dallas

KB Phúc, Phạm Hòa, KB Hồng, KB Biên, KB Mạnh, 
KB Như, KB Khánh
Cụng ly cùng Kingbee Phúc Dallas

 Hai nàng Dâu Kingbee 219

Kingbee Như CollectionReady for the Thanksgiving

 The Turkey


 This Whiskey is 12 year old from 1978


 The boys

Just do it !!!

 Thanksgiving deserts

No comments:

Post a Comment