Monday, October 14, 2013

MACV-SOG Plaque

Trung Sĩ John S. Meyer "Tilt" Chiến Đòan 1 Xung Kích / 
27 April 1968 - 27 April 1969
Tóan Trưởng Tóan Idaho và hiện nay là 
Chủ Tịch Hội Biệt Kích Hoa Kỳ (Special Operations Association)
No comments:

Post a Comment