Monday, March 17, 2014

Lễ Tưỡng Niệm Trung Tá Vũ Quang Ninh và Sinh Hoạt NKT Nam California

Ký Tên Lưu Niệm

 

Video Khai Mạc Lễ Tưỡng Niệm 1 năm Cố NT Vũ Quang Ninh Nha Kỹ Thuật 

 

Video buổi Lễ Tưỡng Niệm Trung Tá Vũ Quang Ninh LS Nguyễn Quốc Lân

 
Video các đơn vị dân cử phát biểu 


VP Supervisor Janet Nguyễn  
 
Hắc Long Lê Tinh Anh, Biệt Hải Nguyễn Trâm, Lôi Hổ Lâm Ngọc Chiêu, Sở Bắc Tống Văn Thái, Anh Chị NT Lê Minh, Lôi Hổ Huỳnh Ngọc Thương, Lôi Hổ Lưu Văn Thuần

Thẻ căn cước Quân Nhân Trung Tá Vũ Quang Ninh

NT Nguyễn Hùng Trâm và Hắc Long Lê Tinh Anh

Ngọc Ân phỏng vấn Chị Kiều Chinh 

Lôi Hổ Huỳnh Ngọc Thương, Sở Bắc Tống Văn Thái, Biệt Hải Nguyễn Trâm, Lôi Hổ Lâm Ngọc Chiêu

Các Dân Cử gốc Việt và đồng hương

Mai Khanh CEO Little Saigon Radio, Viet Tide Magazine và Hồn Việt TV
NT Vũ Quang Ninh và Nha Kỹ Thuật

Trung Tá Vũ Quang Ninh on-air

Lôi Hổ Huỳnh Ngọc Thương và Hội Phó Nha Kỹ Thuật chuẩn bị bàn thờ ALTS/NKT


Video


Lôi Hổ Huỳnh Ngọc Thương đốt nhang, hàng đứng Lôi Hổ Lưu Văn Thuần, Hắc Long Nguyển Thanh, NT Nguyễn Hùng Trâm, NT Nguyễn Văn Mậu, Hắc Long Lê Văn Minh, Hắc Long Lê Tinh Anh, Hắc Long Lê Khắc Trung, NT Lê Minh, Lôi Hổ Lâm Ngọc Chiêu, Hắc Long Võ Hòa và Hội Phó Hội Nha Kỹ Thuật Nam Califonia Lê Quang Hiền


Lôi Hổ Lâm Ngọc Chiêu, Kingbee Đại Úy Dương Ngọc Như, LTT Nguyển Đa Đoàn 71, NKT Lê Quang Hiền, Hắc Long Lê Khắc Trung, LH Huỳnh Ngọc Thương, HL Nguyễn Thanh, LH Nguyễn Văn Mậu

NT Nguyễn Văn Mậu, LTT Lê Văn Minh, LH Lưu Văn Thuần, HL Phạm Hòa, HL Nguyễn Thiện Tòng, Đại Úy Nguyễn Phước Lộc, LTT Huỳnh Văn Đức, LH Hoàng Thăng, HL Chung Từ Ngọc, HL Võ Hòa, Sở Bắc Tống Văn Thái, NT Lê Minh, NT Nguyễn Hùng Trâm

Sở Bắc Tống Văn Thái với 24 năm tù tại miền Bắc và người con trai của BK Lôi Vũ mất tích tại Biên Giới Lào năm 1964

1 comment: