Monday, March 17, 2014

Lễ Tạ Ơn Anh Linh Tữ Sĩ NKT và Phiên Họp 1 năm Nhiệm Kỳ 2013-2014


Lôi Hổ Huỳnh Ngọc Thương và Hội Phó Nha Kỹ Thuật Lê Quang Hiền chuẩn bị bàn thờ ALTS/NKT Văn tế :
Truy điệu Anh Hồn Biệt kích  Nha Kỹ Thuât .

Than ôi !

Trời hải ngoại  nuốt sầu  nhìn cố quốc
Mấy mươi năm  lưu  lạc chốn quê người
Bởi vận nước đã đến hồi khánh kiệt
Ách   thương đau  người dân Việt oán than

Nhớ ngày xưa  cuộc chiến đấu gian nan
Trong lòng  giặc nổ tan quân bến cảng
Nha Kỹ Thuật danh nêu cao ngời sáng
Quân sữ oai hùng lưu vạn kiếp sau

Cho Tự do máu đào Lôi Hổ  đổ
Biển mặn ,rừng sâu , địa danh còn đó
Muông thú ,lá rừng ôm trọn xác thân
Thề  quyết tử giết tan quân cường bạo .

Rừng  Việt Bắc đêm nào dù đáp  xuống
Bước âm thầm quyết tạo trận cuồng phong
Gươm kề cổ ý chí  không sờn lòng
Lập hậu phương ngoài  lằn ranh  vỷ tuyến.

Nha Kỹ Thuật tiếng thét gọi tên anh .
Trang sữ xanh sáng ngời muôn thế hệ .
Hồn linh thiêng  xin phù trỳ  giới trẻ
Tiếp con đường  tranh đấu cho quê hương

Dâng  nén nhang lạy tạ khắp bốn phương
Những anh linh xin đoái thương vận nước
Quân giặc Tàu  đang ngày đêm đánh cướp 
Như thú rừng man rợ giết dân ta .

Nước Việt Nam liền một giãi sơn hà
Bảo vệ Tổ Quốc máu đào tuôn đổ
Xin chứng giám! những Anh linh Lôi Hổ
Cùng nghiêng mình luôn kính nhớ các Anh

Một nén nhang ý nguyện lòng thành .
Nơi  hãi ngoại gia đình Nha Kỹ Thuật .

Ngôn Nguyễn  DCT 72 chấp bút .Buổi tiệc và phiên họp sponsor by
(không xử dụng ngân quỷ của Hội)

- Hội Phó Lê Quang Hiền
- Lôi Hổ Huỳnh Ngọc Thương
- Kingbee Đặng Quỳnh
- XLTV Hội Trưởng Phạm Hòa 
- LTT Lê Văn Minh
- NT Lê Minh
- SB Tống Văn Thái
- Kingbee Dương Ngọc Như  

Cập nhật Niên Liễm 2014-2015
Danh Sách trên 30 Hội Viên đã đóng Niên Liễm sẽ do Hội Phó Lê Quang Hiền  thông báo nay mai
Niên Liễm 2014-2015 nhận ngày 16 tháng 3 năm 2014
- Cựu Đại Úy Nguyễn Phước Lộc Long Thành $50.00
- LTT cựu Trung Úy Huỳnh Văn Đức Đoàn 71 $50.00
- LTT cựu Đại Úy Nguyễn Đa Đoàn 71 $50.00
- LTT cựu Trung úy Lê Văn Minh Đoàn 72 $30.00
- Cựu Hội Trưởng Thiếu Tá Trần Kim Khánh $30.00
- Hắc Long Phạm Hòa $30.00
- Lôi Hổ Trương Văn Đại $50.00

Chân thành cám ơn quý NT quý CH và gia đình đã đến tham dự phiên họpvà Lễ Tạ Ơn ALTS/NKT tại tư gia Hội Phó Lê Quang Hiền 

Biên bản phiên họp sẽ được phổ biến nay mai 
Tham dự phiên họp
Phiên họp kế tiếp vào Lễ Độc Lập Hoa Kỳ 6 tháng 7 năm 2014 
- Đám cưới con trai Hắc Long Lê Khắc Trung Labor Day Weekend 2014 / Hilton Universal Studio  
- Anh Chị NT Lê Minh
- NT Nguyễn Hùng Trâm LTT Đoàn 75
- NT Nguyễn Văn Mậu 
- Anh Chị NT Nguyễn Đa LTT Đoàn 71
- Sở Bắc NT Tống Văn Thái 
- Con trai Biệt Kích Lôi Vũ mất tích tại Lào 1964
- Kingbee Đại Úy Dương Ngọc Như
- NKT cựu Đại Úy Nguyễn Phước Lộc Long Thành
- LTT Hắc Long Trung Úy Huỳnh Văn Đức Đ71
- LTT Lôi Hổ Lưu Văn Thuần
- LTT Lôi Hổ Lâm Ngọc Chiêu
- Trưởng Toán thâm niên Thiếu Úy Võ Hòa
- LTT Trung Úy Lê Văn Minh Đoàn 72
- Trưởng Toán Hắc Long Nguyễn Thiện Tòng Đ11
- Hắc Long Nguyễn Thanh Đoàn 71
- Hắc Long Lê Khắc Trung Đoàn 71
- Lôi Hổ Hoàng Thăng Chiến Đoàn 2 SLL
- Hắc Long Trưởng Toán Chung Tử Ngọc
- Tổng Thư Ký Hội NKT/NCA Lê Tinh Anh
- Hội Phó NKT/NCA Lê Quang Hiền
- XLTV Hội Trưởng NKT/NCA Phạm Hòa


Video


Lôi Hổ Huỳnh Ngọc Thương đốt nhang, hàng đứng Lôi Hổ Lưu Văn Thuần, Hắc Long Nguyển Thanh, NT Nguyễn Hùng Trâm, NT Nguyễn Văn Mậu, Hắc Long Lê Văn Minh, Hắc Long Lê Tinh Anh, Hắc Long Lê Khắc Trung, NT Lê Minh, Lôi Hổ Lâm Ngọc Chiêu, Hắc Long Võ Hòa và Hội Phó Hội Nha Kỹ Thuật Nam Califonia Lê Quang Hiền


Lôi Hổ Lâm Ngọc Chiêu, Kingbee Đại Úy Dương Ngọc Như, LTT Nguyển Đa Đoàn 71, NKT Lê Quang Hiền, Hắc Long Lê Khắc Trung, LH Huỳnh Ngọc Thương, HL Nguyễn Thanh, LH Nguyễn Văn Mậu

NT Nguyễn Văn Mậu, LTT Lê Văn Minh, LH Lưu Văn Thuần, HL Phạm Hòa, HL Nguyễn Thiện Tòng, Đại Úy Nguyễn Phước Lộc, LTT Huỳnh Văn Đức, LH Hoàng Thăng, HL Chung Từ Ngọc, HL Võ Hòa, Sở Bắc Tống Văn Thái, NT Lê Minh, NT Nguyễn Hùng Trâm
Anh Thăng chiến đoàn 2 và anh Lộc tham dự phiên họp lần đầu 

Tất cả mọi người trong phiên họp lần lượt phát biểu

Thảo luận trong tinh thần Nha Kỹ Thuật 

Không khí thân mật và vui vẻ sinh hoạt lành mạnh

Old Soldiers never die they just fade away

Sở Bắc Tống Văn Thái với 24 năm tù tại miền Bắc và người con trai của BK Lôi Vũ mất tích tại Biên Giới Lào năm 1964

1 comment: