Monday, March 10, 2014

NT Lữ Triệu Khanh Nha Kỹ Thuật

 NT Lữ Triệu Khanh số 3 và Đại Tá Đoàn Văn Nu số 6 bên phải  
(hình chụp tại BCH/NKT)

 Đại Hội 1 Nha Kỹ Thuật July 1989 Houston Texas, Anh Chương Florida, NT Tựu Denver và NT Khanh North Carolina

 Chủ Tọa Đoàn Đại Hội 1 NKT Houston Texas
Th/Sĩ Quế, Th/Tá Khanh, Th/Tá Tựu, Th/Úy Miền và Th/Úy Hưng 

 Đám Cưới Ái Nữ Anh Chị Nguyễn Phan Tựu Denver Colorado
NT Lữ Triệu Khanh, La Chiến Thắng, Phạm Hòa, Đàm Quang Phong, Tr/Tá Nguyễn Văn Vinh BCH/NKT, NT Nguyễn Phan Tựu và 
Nguyễn Văn Rinh 72

 Fort Bragg, North Carolina PUC Award 
Trần Nhung Nguyên, Đoàn Hữu Định, NT Lữ Triệu Khanh, 
NT Nguyễn Phan Tựu, Lôi Hổ Hồ Tịnh, Lê Văn Hạnh, Phạm Hòa, và 
anh Tống Văn Thái Sở Bắc

Đại Hội 5 NKT Washington D.C.
NT Lữ Triệu Khanh chính giữa trong hình trong lúc anh em đang hợp ca Chiến Sĩ Vô Danh và Tướng Singlaub CHT/MACV-SOG cùng Đại Tá Liêu Quang Nghĩa và quý phu nhân cắt bánh sinh mừng sinh nhật 40 NKT

1 comment:

 1. Hòa thân,

  Nếu trí nhớ tôi còn tốt, Nguyễn Hùng Trâm(Hùng)cùng một số SQ khác, trong đó có Th/tá Tựu, tình nguyện về Sở Khai Thác Địa Hình/PhủTổng Thống (tiền thân NKT/BTTM) sau khi mản khóa SQ/Thủ Đức và được CIA huấn luyện về phá hoại (demolitions) để phụ trách huấn huyện lại các toán nhảy Bắc tại các nhà an toàn (safe houses) cùng khoảng thời gian tôi về đơn vị này (1961). Dưới thời MACVSOG, vào đầu 1964, các toán này
  được tập trung huấn luyện tại TTHL/LT. Tôi được Đ/tá Hổ, GĐ/NKT đưa về TTHL để phụ tá Th/Tá Sáng (Lê Văn Ký) tân CHT/TTHL chịu trách nhiệm huấn luyện các toán "Sở Bắc", và sau này các toán Lôi Hổ đầu tiên cũa SLL/NKT trong chương trình Cross-Border. (Danh từ Lôi Hổ do tôi đề nghị trong thời gian huấn luyện các toán biên giới/SLL để cách biệt với các toán Sở Bắc, do BCH/Nha trực tiếp chịu trách nhiệm qua hệ thống các Trưởng công tác. Tôi chọn danh từ Lôi Hổ là từ các toán Lôi Vũ trước đó do Liên Đoàn Quan Sát#1 thuộc SKTĐH/PTT đảm trách. (Th/tá Tựu biết rõ vì đương sự từ LĐQS#1 về tham gia công tác đặc biệt). Trong thời gian tôi phục vụ tại TTHL/LT (64-65), NHTrâm là một trong các HLV dưới trách nhiệm cũa tôi. Vào tháng 9/65, tôi rời TTHL để tham dự các khóa học tại Hoa Kỳ, gồm khóa SQ/LLĐB, SQ/CTCT và DSV. Cách đây cũng khá lâu, NHT có điện thoại hỏi thăm tôi và sau này vì có lẽ bệnh nên không còn liên lạc nữa. Tôi nhắc lại việc này để Hòa hiểu rõ hơn về NHT vì sự liên hệ cũa ông ta với các toán Sở Bắc và công tác huấn luyện tại TTHL/LT, trước khi ra phục vụ tại các chiến đòan.
  Nếu có cơ hội gặp NHT hay điện thoại, cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe. Tôi xin được biết số điện thoại và sẽ có dịp gọi trực tiếp, nếu không có gì trở ngại đối với ông ta.
  Rất cám ơn Hòa và chúc khỏe mạnh.

  Khanh.

  ReplyDelete