Sunday, July 15, 2012

49 Ngày Chị Nguyễn Hùng Trâm / Chùa Điệu Ngự Nam California

 Kingbee Đặng Quỳnh PĐ219, Đòan Mạnh, Lâm Ngọc Chiêu, Phạm Hòa, Kingbee Dương Ngọc Như, Kingbee Trần Khánh, Kingbee Phạm Văn Thận, Lê Tinh Anh, Anh Hòa Khóa 11 SQTD
Hàng ngồi Anh Phan Tuấn Kiệt, Anh Chị Lê Minh Chiến Đòan 2, Anh Nguyễn Hùng Trâm, Anh Hùynh Ngọc Thương, Anh Trần Đức Huynh
(Hình do Kingbee Đặng Quỳnh chụp)Mưa Rừng

No comments:

Post a Comment