Monday, July 23, 2012

Họp Thường Kỳ Nam California pictures credit to NT Nguyễn Hải Triều

 Anh Lê Văn San San Diego, Phạm Hòa, NT Lê Hữu Minh 11, Lê Tinh Anh, Chung Tử Ngọc, 
Nguyễn Thành Điểu Los Angeles, NT Nguyễn Hải Triều.

 Nguyễn Thành Điểu Los Angeles, NT Nguyễn Hải Triều San Diego, NT Lê Minh Yorba Linda, 
Nguyễn Thanh Los Angeles
 Chung Tử Ngọc Nam California
 Chung Tử Ngọc, Nguyễn Thành Điểu, Nguyễn Hải Triều, Lê Minh, Nguyễn Thanh, NT Phan Tuấn Kiệt

Anh Lê Văn San San Diego và Phạm Hòa Los Angeles

No comments:

Post a Comment