Thursday, July 26, 2012

Cựu Th.T Nguyễn Cẩm thuộc Sở Liên Lạc/NKT

Cựu Th/Tá Nguyễn Hải Triều / Nha Kỹ Thuật 
Quý vị và quý bạn,

Tôi có người bạn là cựu Th.T Nguyễn Cẩm thuộc Sở Liên Lạc/NKT. Năm 1964 tôi tham dự khoá học Chiến Tranh Ngoại Lệ tại trại Quyết Thắng Long Thành, do người Mỹ huấn luyện, cùng với Lê Minh, Nguyễn Văn Thụ, Nguyễn Cẩm...(Trần Thụy Ly làm trưởng toán). Sau khi mãn khoá học được chỉ định làm Trưởng Toán RT (Reconnaisance Team) tại trại LLĐB Khâm Đức Đà Nẳng.

Năm 1966 thuyên chuyển về FOB2 (B15 Kontum), tại đây có Văn Thạch Bích, Nguyễn Cẩm và tôi (TT Hồ Châu Tuấn CHT). Năm 1968 thuyên chuyển ra FOB1 ở Phú Bài, còn Cẩm về Ban Mê Thuột (không biết rõ). Chúng tôi đã không gặp nhau kể từ đó cho đến khi tan hàng 4/1975.

Năm 2006 (?) nhân dịp tham dự ra mắt Chi Hội CTSQ Denver (ở nhà anh chị Tựu) được gặp Cẩm tại đây (qua anh Tựu) chúng tôi đi ăn ở nhà hàng ctsq Nguyễn Công Sum (Cẩm qua Mỹ diện HO). Cẩm có cho ĐT nhưng có lẻ đã đổi nên không liên lạc được kể từ đó. Vừa đây anh Tựu cho tôi biết, Cẩm đã di chuyển qua TB khác không để lại tin tức gì!

Nếu quý vị và quý bạn có biết tin tức về TT. Cẩm xin vui lòng liên lạc qua email Tổng Hội NKT hoặc email : trieu3_nguyen@hotmail.com.

Xin chân thành đa tạ.

Nguyễn Hải Triều

PS. Phạm Hoà: xin giúp đỡ anh bằng các phương tiện của Hoà hiện có.
TT. Nguyễn Thụ (Toán Trưởng Toán Maine ở Khâm Đức 1965) dường như đã không còn hy vọng sau bao nhiêu tháng đăng tin tìm kiếm.

No comments:

Post a Comment