Monday, June 18, 2012

Picture Of The Year Nha Kỹ Thuật and Video Đám Cưới con anh Nguyễn Đức Nhữ

Lê Hoàng 11, Phạm Sơn Liêm 75, Trần Minh Ngà 72, Trần Quyết Thắng Đ1, Lương Văn Lập 72, Nguyễn Văn Ẩn 75, Nguyễn Văn Hữu SLL, Đoàn Mạnh Đ2, Lê Văn Hạnh 72, Nguyễn Minh Trung SLL, Lê Tinh Anh 75, Đinh Hồng Liên Đ2, Nguyễn Văn Trung SLL, Võ Hòa SLL, SCT, Nguyễn Dẫn Đ1, Nguyễn Văn Đấu Đ1 / Photographer Phạm Hòa 72 / Đám Cưới con anh Nguyễn Đức Nhữ Đ75
Không có mặt trong hình Hồ Tịnh SLL, Ngô Đình Mãnh Đ75, Nguyễn Quốc Anh Tuấn 11, Lê Xuân Nháy 11, Phạm Sĩ Khanh 68, Nguyễn Văn Thuận 11, Nguyễn Đức Nhữ 75, MS Nguyễn Văn Báu Đ3, Đòan Khánh CĐ1 ( thời tiết San Jose 104 Degree)

Picture Of The Year NKT

Nguyễn Văn Ẩn BH, 75, 72 và Trần Minh Ngà 72
Hình Lưu 5Niệm
Phạm Sơn Liêm 75 và Nguyễn Đình Tùng 75

Đinh Hồng Liên Cd2, Nguyễn Văn Ẩn Đoàn 11,75, Nguyễn Đình Phùng 75, Thiếu Úy Nguyễn Văn Đấu CD1, Thiếu Úy Võ Hòa CD3, D71, D75, Xuân Nháy 11, Đoàn Mạnh D2, Lương Văn Lập 72, Nguyễn Văn Hữu SLL, Lê Văn Hạnh 72, 
Hàng ngồi Nguyễn Văn Thuận 11, Trần Minh Ngà 72, Phạm Sơn Liêm 75, Lê Hoàng 11, Lê Tinh Anh 75

Thiếu Tá Nguyễn Văn Lô TĐT/TĐ11 Nhảy Dù ký lưu niệm
Ngổi kế Đoàn Mạnh , Ngô Đình Mảnh em cố Trung Tá Ngô Đình Lưu
Anh Hồ Tịnh Tampa Florida kỳ lưu niệm 
Trần Minh Ngà, Đoàn Mạnh, Nguyễn Văn Ẩn, Lê Văn Hạnh, Nguyễn Quốc Anh Tuấn 11
Anh Nguyễn Văn Bình 11 ký lưu niệm
Anh Chị Mục Sư Nguyễn Văn Báu CĐ3
Phu Nhân Nha Kỹ Thuật 
Liêm và Xuân Nháy
Phạm Hòa và Lê Văn Hạnh 72
Bà Quả Phụ Đào Đăng Đại Đoàn 11 ký lưu niệm 
Anh Nguyễn Dẫn Đoàn 1 ký lưu niệm
Lần đầu tiên Xuân Nháy uống rượu ( 40 năm ) 

Xuân Nháy rót rượu  Phạm Sơn Liêm Witness
Cụng Ly Nha Kỹ Thuật 

No comments:

Post a Comment