Monday, June 4, 2012

Thành Kính Phân Ưu cùng Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại và Gia Đình Tang QuyếnInline image 1
Về Hồ Văn Kỳ-Tường:
Hồ văn Kỳ-Tường sinh ngày 24 tháng 6, 1938, con của thứ ba cũa ông Hồ văn Kỳ-Trân và bà Liểu Cẩm-Hồng trong gia đình mười một anh chị em.

Tốt nghiệp Trường Sư Phạm Saigon, thầy Tường theo nghề giáo của cha trong một thời gian và bị gọi nhập ngũ nên thụ huấn và tốt nghiệp khóa 13 Thủ Đức. Vừa lúc đó Hải Quân trải qua một chương trình chuyển giao cấp tốc quân cụ từ Hải Quân Hoa Kỳ nên một số sĩ quan tốt nghiệp từ Trường Thủ Đức được thuyên chuyển sang Hải Quân.  Thiếu úy Tường tuần tự giữ các chức vụ Duyên đoàn phó Duyên đoàn 25 đóng tại đảo Bình Ba, phía Nam Nha Trang, thăng cấp trung úy và được chỉ định làm sĩ quan tùy viên cho Tư Lịnh Hải Quân, Đề Đốc Trần văn Chơn. Sau khi thăng cấp đại úy, được thụ huấn tại trường Quân Cảnh Vũng Tàu và được bổ nhiệm làm Đại Đội Trưởng Đại Đội 201 Quân Cảnh Hải Quân. Chức vụ kế tiếp là Giang Đoàn Trưởng Giang Đoàn 58 Tuần Thám tại Vùng 4 Sông Ngòi  Vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972, Bộ Tư Lịnh Hải Quân tăng cường một số đơn vị HQ cho Vùng 1 Duyên Hải trong dó có Giang Đoàn 58 Tuần Thám. Đại Úy Tường tham dự cũng như chỉ huy nhiều cuộc hành quân Liên Quân ở Tiểu Khu Quảng Nam và giang đoàn của Đại Úy Tường bị phục kích trên sông Thu Bồn. Đại Úy Tường đang nói radio cho các chiến đỉnh trực thuộc bị một quả B 40 của đích trúng ngay đài chỉ huy và Đại Úy Tường rớt xuống sông bị thương và sau đó được chiến đỉnh khác vớt và trực thăng tản thương đưa vè Quân Y VIện Duy Tân Đà Nẵng. Lành vết thương, Đại Úy Tường được gởi đi thụ huấn Khóa 3 Đặc Biệt Sĩ Quan HQ tại Nha Trang và vinh thăng Thiếu Tá. Mãn khóa học Thiếu Tá Tường được bổ nhậm làm hạm phó tuần dương hạm Trần Bình Trọng (HQ 5). Vào lúc tình hình sôi bỏng tại Quân Khu 1, chiến hạm Trần Bình Trọng được tăng phái cho Vùng 1 Duyên Hải và là soái hạm của Bộ Tư Lệnh Vùng 1 Duyên Hải. Thiếu Tá Tường là sỉ quan đích thân trao mật điện của Tổng Thống VNCH Nguyển văn Thiệu cho Trung Tướng Ngô Quang Trưởng ngày Đà Nẵng thất thủ, 29 tháng 3, 1975.
Sau năm 1975, ông Tường định cư tại California làm việc cho hãng điện tử Measurex ở San Jose và đến năm 62 tuổi ông về hưu và dọn nhà về Tustin sống an nhàn với vợ đến ngày ông qua đời, 29 tháng 5, 2012.
Hồ văn Kỳ-Tường là một người con rất có hiếu với cha mẹ, rất yêu thương anh chị em, vui vẻ, trung thành với bạn bè và là một người chồng gương mẩu trên mọi  phương diện.
Vĩnh Biệt và An Giấc Ngàn Thu!

No comments:

Post a Comment