Tuesday, June 19, 2012

Thiếu Tá Trần Văn Lâm

 Thiếu Tá Trần Văn Lâm Nguyên CHP Đoàn Công Tác 72 đứng đầu bên trái
Thiếu Tá Trần Kim Khánh SCT, NT, Trung Tá Nguyễn Văn Vinh BCH/NKT, Thiếu Tá Trần Văn Lâm 72, Bác Sỉ Nguyễn Văn Hưng NKT, LH, Trung Úy Hoàng Như Bá, LH, Thiếu Tá Lê Minh CD2

No comments:

Post a Comment