Friday, September 28, 2012

Thành Lập Sở Công Tác Nha Kỹ Thụât


Thành Lập tại Nha Trang ngày 1.1.1971
BCH Sở Công Tác / Trại Chương Dương
BCH Đoàn 71, 72 và Đoàn 75 đồn trú tại Bộ Chỉ Huy Liên Đoàn 5 Lực Lượng Đặc Biệt Hoa Kỳ phía sau Phi Trường Nha Trang
Chỉ Huy Trưởng Sở Công Tác Đại Tá Ngô Thế Linh, 1972 dời vể Đà Nẵng CHT Đại Tá Trần Văn Hai, CHT cuối cùng Đại Tá Ngô Xuân Nghị.
Đoàn Công Tác 71 Chỉ Huy Trưởng đầu tiên Thiếu Tá Trịnh Văn Viễn Chỉ Huy Trưởng cuối cùng Trung Tá Bùi Văn Thiện Chỉ Huy Phó cuối cùng là Thiếu Tá Nguyễn Hải Triều
Đoàn Công Tác 72 Chỉ Huy Trưởng đầu tiên Thiếu Tá Cẩm Ngọc Huân rồi đến  Thiếu Tá Trần Văn Biền  kế tiếp  Thiếu Tá Lê Hữu Minh kế tiếp Trung Tá Nguyễn Đức Phó cuối cùng Thiếu Tá Nguyễn Phan Tựu Chỉ Huy Phó Th/Ta Ngô Đình Lưu, Th/Ta Trần Văn Biền, Thiếu Tá Trần Văn Lâm và cuối cùng là Đại Úy Nguyễn Văn Lâu
Đoàn Công Tác 75 Chỉ Huy Trưởng đầu tiên Trung Tá Vũ Dương Kiểm sau đó Thiếu Tá Nguyễn Đức Phó, năm 1972 CHT Thiếu Tá Văn Thạch Bích đơn vị di chuyển về Kontum chung doanh trại với Chiến Đoàn 2 Xung Kích, tháng 9 năm 1972 Trung Tá Ngô Đình Lưu, đầu năm 1973 di chuyển về trại Long Biên Pleiku. tháng 10 năm 1974 Trung Tá Nguyễn Thanh Văn nhận chức Chỉ Huy Trưởng và cho đến những ngày cuối cùng.
Đoàn Công Tác 11 Trung Tá Trần Bá Tuân rồi đến Trung Tá Đào Đăng Đại và CHT cuối cùng Thiếu Tá Lê Hữu Minh.
Đoàn Công Tác 68 Chỉ Huy Trưởng Trung Tá Hà Ngọc Oánh kế đến Trung Tá Nguyễn Văn Hy và Chỉ Huy Trường cuối cùng Trung Tá Trương Duy Tài.

5 comments:

 1. Hi Hoà.

  Thành lập SCT, thì mình về đầu tiên ngày 1.1.71, mình sẽ viết cho Bạn đây.

  BCH/SCT thành lập ngày 01.01.1971 tại Nha Trang, BCH Sở đặt tại trại Chương Dương (Bộ TL/LLĐB cụ) CHT là Đ/ta Ngô Thế Linh. Tiếp theo đó thành lập đầu tiên 3 ĐCT: 71,72,75 doanh trại đặt tai trại Nguyễn Văn Tân (trại Mikefort biệt kích cuối đường Lữ Gia) lúc đó thì ĐCT.71 đang bổ xung quân số, hầu hết từ các trại LLĐB về nhưng chưa đủ, CHT là Tr/tá Trịnh Văn Viễn (tự Viễn mái hiên tây, vì ông có hàm răng hô) cùng một lúc thì thành lập luôn ĐCT 75 do Tr/tá Nguyễn văn Kiểm (tự Kiểm giang mai) lúc này thì K9/70 của mình về nhận ĐCT được 1 tuần thì khoá mình đi về Bình Dương học khoá Y tá đầu tiên của Cục Quân Y tổ chức ở BV 4 Dã chiến, lúc này cũng là lúc ĐCT75 ngừng lại, cho đến cuối năm 71 tụi mình về lại Sở CT thì bắt đầu thành lập ĐCT 72 do TR/tá Cẩm Ngọc Huân CHT, Th/tá Ngô đình Lưu CHP, sau cũng thành lập luôn ĐCT 75, Ở đây tụi này được học khoá Chiến Tranh Ngoại Lệ do LLĐB Hoa Kỳ huấn luyện, CHT 75 thì không nhớ ai (để hỏi lại Lãng) hai ĐCT này thì thành lập tại trại Bắc Bình Vương(LĐ5/LLĐB Hoa kỳ, đằng sau phi trường Nha Trang). Và các ĐCT này đều ở tại đây cho đến khi di chuyển ra Đà Nẵng vào tháng 3/72 (không rõ ngày nào) và đến nhận trại Non Nước cuả CĐ1XK. Ở trại này đến khi mình bị thương thì chuyển về Tiên Sa (không biết ngày nào).  Tr/tá Huân CHT 72 cho đến khoảng đầu 1974 thì Th/ta Nguyễn Biền (hiện đang ở gần Đàm quang Phong đó) quyền CHT.72 Vì Tr/ta Huân thuyên chuyển đi SĐ2BB, sau đó mới đến TR/tá Phó và sau này tiếp tục.......  Đó là những gì mình biết từ ngày thành lập cho đến sau này.  Việc CHT 75 đầu tiên thì nhờ Lãng xác minh nhé.  Thân ái  Trọng 725

  ReplyDelete
 2. Vi chi - huy - truong dàu tien cua DCT 75 là TR/T : Nguyen ( hoac Bui ) du'c - kiem , khi TR/T Kiem roi DCT 75 thi T/T Nguyen - du'c - Pho' là quyèn CHT DCT:75 và dct /75 co' 12 toa'n vào giua tha'ng 5 1972 cho dén giua tha'ng 7 1972 thi giai - ta'n 3 toa'n này và giua tha'ng 5 hoac dàu tha'ng 6 là TR/T Ngo - Dinh -Luu vè làm CHT .  Se gui danh - sa'ch quan - nhan DCT:75  PPL DCT:75

  ReplyDelete
 3. Như Lãng nói thì có thể Tr/tá Kiểm (giang mai) rồi, cách đây khoảng 15 năm mình biết ông dđng sống ở Frankfurt - Germany. Ông tên là Nguyễn văn Kiểm. Đúng rồi đó Lãng, tại vì khi ở Bắc Bình Vương mình kg LL thường, dù rằng đi học CTNL đi ngang đó.

  Trọng 725

  ReplyDelete
 4. Hòa thân.
  Thiếu Tá Nguyễn Đức Phó ỏ ĐCT75 làm CHP thời gian đầu TTÁ Kiểm chưa về tạm
  Thời XLTV CHT/ĐCT75. Th/Tá Phó làm CHP DCT75 qua 03 đời CHT là Tr/Tá Kiểm
  Th/Tá Văn Thạch Bích,Tr/Tá Ngô Đình Lưu và nhận chức CHT/ĐCT 72 trong lúc
  Tr/Tá Ngô Đình Lưu làm CHT/ĐCT75. Nhờ sửa lại cho đúng.
  ĐCT75 lúc ở Nha Trang nhận doanh Trại của SQ/LĐ5/LLĐB Mỹ nằm tách rời
  với hai ĐCT 71,72. Các Đoàn khi ra cổng phải đi qua doanh Trại của ĐCT75.
  Khi di chuyển về Kontum lúc đầu ở tạm doanh trại LLĐB tại Thị Xã Kontum khỏang
  03 tháng mới di chuyển ở chung B15 với CĐ2XK/SLL. và năm 1973 di chuyển về nhận
  doanh trại Cố Vấn Mỹ/C3/LLĐB tại Pleiku.(BCH/C3/LLĐB thì giao cho BCH/BĐQ
  Vùng 2 Chiến Thuật ở. BCH/ĐCT75 ở sát ngay cạnh Phi Trường Cù Hanh PLEIKU.
  NĐNhữ.

  ReplyDelete
 5. Anh Hoà mén
  Nho Hoà dièu - chinh lai cho Doàn - Cong - Ta'c 75
  1% Khi Trung - ta' Ngo - Dinh - Luu CHT Thiéu ' Ta' Nguyen - Du'c - Pho' CHP ;
  2% Khi Trung - Ta' Nguyen - Thanh - Van CHT và co' 1 thoi - gian nga'n là D/U Nguyen - Dinh - Kha'nh làm CHP ( trong khi cho doi T/T Lam - Gia - Kinh vè DCT:75) Thiéu - Ta' Lam - Gia - Kinh CHP

  Ca'm - on Hoà nhièu
  PPL DCT 75

  ReplyDelete