Thursday, September 27, 2012

Tữ Sĩ Đoàn Công Tác 72


 Tóan 723 Tr/Sĩ Nguyễn Văn Quang (chết) 
Thiếu Úy Lê Văn Hậu Buffalo, New York, 
Tr/Sĩ Hùynh Thanh Phong (chết), 
Tr/Sĩ Hùynh Cẩm Sanh mất tích Bạch Mã, Huế ( Thiếu Úy Hậu tìm kiếm  nhiều năm và gặp tại VN)

Trung Tá Nguyễn Đức Phó Đoàn 72 Hy Sinh tại Đòan Công Tác 72 Sơn Trà Đà Nẵng Vietnam
Đaị Uý Nguyển Văn Tùng Đoàn 72 Hy Sinh tai Đoàn Công Tác 72 Sơn Trà Đà Nẵng  Vietnam Thiếu Uý Lê Văn Trung Đoàn 72 Mủi trâu, Quảng Nam Việt Nam Khu Vuc Duong Mon 545 Deo Mui Trau Quang Nam Vietnam
Chuẩn Uý Nguyễn Trọng Vui Đoàn 72 Hy Sinh Nam Ô Quảng Nam Vietnam  

Trung Sĩ 1 Hà Văn Nhường Non Nước Đà Nẵng Việt Nam
Trung Sĩ Phạm Hữu Lương toán 726 
Trung Si Nguyễn Hữu Hùng Đòan 72
Trung Sỉ Hoàng văn Chiến Đòan 72
Trung Sỉ Nguyễn văn Cường Toán 728 Hy Sinh 1973 Đòan 72
Trung Sỉ Nguyễn văn Phước Đòan 72
Trung Sĩ Nguyễn văn Khanh Đòan 72
Chuan Uy Nguyễn văn Thông toán phó 725 chết ở Non nước ĐN
Tr/sĩ Hồ Đắc Bảy chết ở VN
Chuẩn Úy Trần Minh Thọ chết ở VN
Trung Si Hau Truyen Tin va chet cung voi Chuan Uy Nguyen Trong Vui tai NAM Ô  đèo Hải Vân Huế
Chuẩn Uý Nguyễn Văn Nam Đoàn 72 Hy Sinh tại nan Truc Thang Non Nuoc Da Nang VN Vietnam 

Đại Úy Trương Hữu Thục mất tại Hoa Kỳ
Chuẩn Uý Phạm Đình Trung Đoàn 72 Mất Tại La Verne California
Thượng Sĩ Nguyễn Châu Đoàn 72
Thượng Sĩ Nguyễn Thanh Đoàn 72 Hy Sinh tại Doan 72 son cha Danang Vietnam
T/S I Nguyễn Đức Sinh Đoàn 72 Hy Sinh khu Tam Bien Vietnam
T/S I Nguyễn Văn Rất Đoàn 72 Hy Sinh Dong Den Quang Nam Vietnam Vietnam
Trung Sĩ Huỳnh Tân Dũng Đoàn 72 Hy Sinh Toan Dac Biet Quang Nam Vietnam
Trung Sĩ Huỳnh Thanh Phong Đoàn 72 Hy Sinh tại Da Nang
Trung Sĩ Đào Hồng Thuỷ Đoàn 72 Hy Sinh Cong Tac Tam Bien Vietnam
Trung Sĩ Lê Hương Đoàn 72
Trung Sĩ Nguyễn Thành Lai Đoàn 72
Trung Sĩ Nguyễn Văn Bảy Đoàn 72
Trung Sĩ Nguyễn Văn Quang Đoàn 72 Hy Sinh Tại Vietnam Sau Năm 1975 Vietnam
Trung Sĩ Nguyễn Văn Quy Đoàn 72
Trung Sĩ Nguyễn Minh Đoàn 72
Trung Sĩ Nguyễn Muì Đoàn 72 Hy Sinh Son Cha
Trung Sĩ Nguyễn Tươi Đoàn 72
Trung Sĩ Phạm Hùng Đoàn 72 Hy Sinh trong khi thi hanh cong tac Helen Hue Vietnam
Trung Sĩ Tạ Tánh Đoàn 72 Hy Sinh trong khi thi hanh cong tac Helen Hue Vietnam
Trung Sĩ Trần Quang Taì Đoàn 72 Hy Sinh trong khi thi hanh cong tac Helen Hue Vietnam
Trung Sĩ Triệu Hòang Nam Đoàn 72 Hy Sinh 1/1972 Tam Biên
Trung Sĩ Trương Đình Đức Đoàn 72
Trung Sĩ Vũ Ngọc Hinh Đoàn 72
Trung Sĩ  Mai Tấn Sử Đoàn 72 Hy Sinh trong khi thi hanh cong tac Helen Hue Vietnam
Trung Sĩ Tư Đoàn 72 Hy Sinh tại nan Truc Thang Non Nuoc Da Nang VN Vietnam
Binh Nhất Trần Phỏng Đoàn 72 Hy Sinh tại nan Truc Thang Non Nuoc Da Nang VN Vietnam 


Lễ Tưỡng Niệm Anh Linh Tữ Sĩ Đòan Công Tác 72

No comments:

Post a Comment