Saturday, September 1, 2012

Bỏ Túi 1 Houston

Nguyễn Đức Nhữ 75 San Jose, Ngô Đặng Tuyên 68, 72 Houston, Hùynh Văn Trung 71, 
Chuẩn Úy Tĩnh 75 , Phan Đông 71 đứng,

 Tuyên, Trung, Tĩnh và Vợ Trung kế Phan Đông

 Bên trái: Ngô Đặng Tuyên , Từ Ngọc Trang SCT,
Bên phải, Anh Chi Hùynh Văn Trung và Anh Vũ Ngọc Doanh cựu THT/THNKT

No comments:

Post a Comment