Wednesday, August 1, 2012

Portland, Oregon Airport, Phong Tay Sáng Đoàn 1 Liên lạc

Nguyễn Văn Thiện Dallas TX , Đoàn Mạnh Santa Ana, CA Nguyễn Văn Ẩn Hayward, CA
 Phạm Hòa Los Ageles, CA Nguyễn Anh Sơn Sidney, Australia
Trần Nhung Nguyên, Đoàn Hữu Định, Phong Tay Sáng Đoàn 1 Liên Lạc , Bùi Thường Khuê
Trung Úy Võ Trai và Phạm Hòa Oregon 2012 / Witness Anh Thọ B40 và Lê Văn Hạnh 72

1 comment:

 1. THƯ MỜI

  Chào Bạn,

  Xin mời Bạn viếng thăm
  trang mạng ĐÁNH Giặc Tàu:
  http://www.danhgiactau.com/

  “Cùng chung sức vào cuộc Chiến Đấu,
  ĐÁNH GIẶC TÀU xin góp phần ở phương diện LỊCH SỬ,
  VĂN MINH, HỌC THUYẾT, và VĂN HÓA...
  để Củng Cố Quyết Tâm Chiến Đấu, Niềm Tin Chiến Thắng,
  và Thể Hiện Hùng Tâm Dũng Khí, Niềm Tự Hào của Dân Tộc.”

  Người Giới Thiệu.

  ReplyDelete