Friday, August 24, 2012

Vietnam War Memorial in Westminster, CA

Model tượng mẩu hai người lính VNCH và Hoa Kỳ trình bày trong những phiên họp và 
mang đi giới thiệu cơ quan và quan khách

Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ lần đầu tiên được gắn trên bệ 

Lễ đặc viên đá đầu tiên Kiosk Vietnam War Memorial  ( Kiosk Ground Breaking Ceremony ) Thiếu Tá Phạm Xuân Quang U.S. Marines Pilot, Phạm Hòa Nha Kỹ Thuật Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài, Chánh Án Nguyễn Trọng Nho, Nam Lộc, Thị Trưởng Westminster Frank Fry, Navy Hồ Ngọc Minh Đức UBXD/TDCSVM, Luật Sư Nguyễn Văn Giỏi UBXD/TDCSVM, Nghị Viên Kermit Mash, Thị Trưởng Garden Grove Bruce Broadwater , Kiến Trúc Gia TDCSVM


Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster, California khánh thành vào lúc 11 giờ trưa ngày 27 tháng 4 năm 2003, sau 7 năm dài và vất vả làm việc của biết bao thiện nguyện viên, biết bao công sức và tài chánh quyên góp, vì đây là Tượng Đài Chiến Sĩ  Việt Mỹ đầu tiên tại Hoa Kỳ, củng là Tượng Đài Có Quốc Kỳ của Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên trên thế giới, sau năm 1975, người có sáng kiến và đồng thời củng là Chủ Tịch ủy ban xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại thành phố Westminster, thuộc tiểu bang California là ông Frank E. Fry đương kiêm Thị Trưởng Thành Phố Westminster và cũng là một Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ tham chiến trong đệ nhị thế chiến tại Âu Châu
Khoảng năm 1996 thời gian này đa số cựu quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa sinh sống tại địa phương mà ông có dịp sinh hoạt, ông được biết và nghe nhiều mẩu chuyện hào hùng mà các quân nhân này kể lại cũng như cựu quân nhân Hoa Kỳ tham chiến tại Việt Nam ông gọi là Chiến Sỉ Chiến Đấu cho Tự Do “Freedom Fighter” sau này công viên khu vực tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ củng được đặc tên là “Freedom Park” Công Viên Tự Do. Ông thấy sự hy sinh cao cả của các chiến binh Việt Nam Cộng Hòa và các chiến binh Hoa Kỳ . Ông thường hay tâm sự: Mình nên làm một cái gì đó để nhớ ơn họ và ý tưởng xây dựng một Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ và tên Mỹ  “Vietnam War Memmorial in Westminster, California”  và danh xưng này củng do chính chúng tôi đề nghị trong phiên họp và được đa số đồng ý tuyển chọn.
Trong giai đoạn đầu ông mời một số người để hội ý gọi là Ban Cố Vấn trong đó có Trung Tưởng Lâm Quang Thi và Trung Tướng Eugene Hudson và tuyễn chọn Điêu Khắc gia, sau khi duyệt xét Điêu khắc Gia Tuấn Nguyễn được chọn và kế tiếp là vấn đề gây quỷ để xây dựng tượng đài, ủy ban củng vừa nộp đơn để hợp thức hóa tình trạng Hội Thiện Nguyện 501C3 “ Non Profit Status 501C3” cho những người đóng góp được trừ thuế. Trong mấy năm trời ròng rã việc gây quỷ được tổ chức bằng nhiều hình thức khác nhau và một Ủy Ban Gây Quỷ Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ được thành lập, cùng trong thời gia này điêu khắc gia Tuấn Nguyễn củng đang thực hiện cho mình một Tượng loai nhỏ “ Minirature Status” và có thể di chuyển dể dàng trên xe và mang đến bất cứ nơi nào để trưng bày , sau khi thấy được hình mẩu lúc ấy những ý kiến đóng góp bắt đầu về hình dạng, kích thước , cách trang phục, vủ khí, tư thế đứng, cách nhìn, tay chân,vv.vv.... không kể sao cho hết, thời gian này Internet và e-mail chưa thịnh hành nên đồng hương gọi vào các chương trình phát thanh trên Radio, mổi khi có dịp được phát biểu, có khi đồng hương vào trong những phiên họp hàng tuần của ủy ban xây dựng Tượng Đài để đóng góp ý kiến và tựu chung quá nhiều ý kiến ghi nhận và thường thì không có mặt điêu khắc gia để trình bày trực tiếp, Điêu khắc là môn nghệ thuật nên việc điêu khắc củng tùy thuộc vào một số dữ kiện thu thập và quyết định riêng tư, sau khi ghi nhận ý chính của Ban Cố Vấn và sau một thời gian hạn định, Điêu khắc gia trình bày cho Ban Cố Vấn một vài hình vẻ và Ban Cố Vấn chọn một trong những hình có đa số đồng ý , sau đó điêu khắc gia tiếp tục làm một tượng mẩu bằng WAX và mang đến phiên họp để lấy ý kiến chung và sau một vài lần, Tượng loại nhỏ “Minirature Status” được điêu khắc và hoàn tất những thủ tục về pháp lý có liên quan đến tài chánh và sao nhượng  “Copy right” trong thời gian này cả điêu khắc gia và ủy ban làm việc song song với nhau, một bên cố gắng gây quỷ thật nhiều, bên kia nếu có tài chánh dồi dào thì sẻ làm thực hiện tượng đẹp hơn, tốt hơn những chương trình bảo trì khi những kim loại bị rỉ sét và hao mòn theo thời gian.
Bài viết sẻ được cập nhật hóa thường xuyên qua những khía cạnh khác, như vấn đề Pháp Lý, việc Đăng Bộ Vĩnh Viễn cho Lá Quốc Kỳ VNCH không được thay đổi và một số tiết mục khác trong những bài viết kế tiếp .
Xin đón nhận góp ý qua e-mail hoavanpham@yahoo.com
Phía bên hông vào khán đài 


Jeep M151A1 Nha Kỹ Thuật trước tượng đài lúc còn đang là bải đất trống
Phía sau hầm ống nước và dây điện

Thiết kế cho Lư và Lữa thiêng 

Jeep M151A1 Recon Team 723 - Nha Kỹ Thuật QLVNCH
Phía bên hông, trồng hoa hồng 

Bệ và thác nước Tượng Đài đem về từ Laguna, California 

Phía mặt tiền của Tượng Đài 


Thiết kế trên xe kéo 

Chuẩn bị cho lể khánh thành 

Khán Đài dành cho  lễ khánh thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ phía bên hông Phải 

Khán Đài thiết kế trên bải Đậu xe

Khán Đài nhìn vào từ bải đậu xe phía sau

Tượng hai Quân Nhân VNCH và Hoa Kỳ vừa gắn xong, chưa có cột cờ

Ngày Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt MỹHàng chữ ghi phía trước Tượng 2 người lính .
Lễ Khánh Thành Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào ngày 27 tháng 4 năm 2003 vào lúc 11 giờ sáng 

 Vòng Hoa Chiến Sĩ Trận Vong Nha Kỹ Thuật


 Lễ Tưỡng Niệm Anh Linh Tữ Sĩ Nha Kỹ Thuật Lể Treo Quốc Kỷ VNCH và Hoa Kỷ từ Chiến Trường IRAQ
Toán Quốc Quân Kỳ


 Thượng Kỳ

Chào Quốc Kỳ VNCH và Hoa Kỳ
Tượng Tiếc Thương / Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa trước 1975

No comments:

Post a Comment