Sunday, August 19, 2012

Saigon 1940-1945

1 comment:

  1. 30 tháng 4 năm 1975 ngày tang thương và hải hùng nhất, cho dù bất cứ gì đi nửa, ngày 30 tháng 4 in hằn sâu trong trí nhớ của những người Việt Nam chúng ta, ngày trăm người vui nhưng hàng triệu người buồn.


    Trong 1 tháng từ khi mất Đà Nẵng vào cuối tháng 3-75 cho đến cuối tháng 4-75 Quân Lực VNCH vừa chết và mất tích tổng số lên đến hơn 50 ngàn người, sau 30 tháng 4-75, số người bị đày đi tù cải tạo lên đến 1,040,000 và hơn 165,000 ngàn người đã chết trên núi rừng Việt Bắc và trên các trại tù chạy dài suốt Việt Nam, sau 30 tháng 4 Cộng Sản đã tử hình hơn 100,000 quân, dân, cán, chính VNCH và hơn 1 triệu người đã chết trên đường biển và đường bộ tìm cách rời Việt Nam trốn tránh với Chế độ cai trị của Cộng Sản thời bấy giờ. Con số người chết vì Cộng Sản sau 30-4-1975 đã lên đến hơn 1 triệu người
    Một hậu chiến đầy tù đày và chết chóc dù tiếng súng không còn .

    ReplyDelete